Posted on

सामुराई बनाम निन्जा। कसले जित्छ? राम्रो को हो?

निन्जा बनाम सामुराई। यदि तिनीहरूले लड्न भने, कसले जीत्यो?

samurai vs ninja
ninja vs samurai

“1-1” लडाइँको क्रममा, सामुराईले सजिलै जित्न सक्दछ। त्यहाँ 4 कारणहरू छन्:
1- सामुराईले 2 तरवारहरू (काटान र वाकजाजाशी) लाई सम्भव पार्न सक्थे। निन्द्रा सामान्यतया कुनै पनि तलवारहरू लगाइएन। केहि नग्न केवल 1 छोटो तरवार थियो। काटाना संसारमा सबैभन्दा राम्रो तरवार हो।
2-सामुराईले घोडा पाउँथे। घोडाको साथ एक समुराई घोडा बिना निन्जा भन्दा बढी फायदेमंद छ।
लडाईको लडाइँमा 3-सामुराई बढी अनुभव गरिएको छ। निन्द्रा फैलाउने र गुप्त लडाइँमा विशेष।
4- समुराईलाई लडाइँ को बाहेक कुनै काम गर्न अनुमति छैन। निनजा किसानहरू थिए। सामुराई लड्न तयार छन्।
 
एक नराम्रो इलाकामा, वा पर्वत क्षेत्रमा, निन्जा समूहले जित्न सक्छ। निन्जासँग राम्रो जीवन बिताउने क्षमताहरू एक सानो समूहको रूपमा छन्। यदि यो ठूलो समूहको लडाइँ हो भने, समुराईले सजिलै जित्न सक्छ।
 
निंजा र समुराईले प्राय: सहयोग गर्यो। तिनीहरूले एकअर्का विरुद्ध लड्न सकेनन्। यद्यपि, केही अवसरहरूमा तिनीहरू एकअर्का विरुद्ध लडाइँ गरे। अधिकांश समय समुराई जीता। Tensho-Iga (1581) को युद्धको समयमा, निंजा क्लर्स समुराई (ओडा Nobunaga को सेना) द्वारा विनाश गरियो। निन्जालाई पराजित भए तापनि तिनीहरूका ग्यारेली युद्धकालमा समुराई प्रभावित भए। 1581 पछि समुराईले निन्जा जासूसहरूको प्रयोग गर्न थाले।

Leave a Reply

Your email address will not be published.