के समराई योद्धा अझै अझै अस्तित्वमा छन्?

japan samurai museum
japan samurai museum

समुराई योद्धाहरू अहिले अवस्थित छैनन्। तथापि, सामुराईको सांस्कृतिक विरासत आज अवस्थित छ। सामुराई परिवारका सन्तानहरू आज पनि अस्तित्वमा छन्। जापानमा तलवारहरू र हतियारहरू लिन यो अवैध छ। यसैले, सामुराई आज अवस्थित हुन सक्दैन।
 
1868 मा, सम्राट मेईजी सत्तामा आए र समुराई प्रणालीलाई समाप्त गर्यो। उनले समुराई कक्षाको वेतन भुक्तानी रोक्यो। उहाँले भाँडामा घुमाउने निषेध गर्नुभयो। उनले समुराईको जग्गा र गुणहरू भत्काइदिए। केहि समुराई किसानहरु भए, केहि समुराईले नौकरानी बन्नुभयो।
 
सामुराई परिवारका सन्तानहरूले यसो भनेनन् “म एक समृद्ध हुँ।” यो किनभने जापान एक शान्तिक समाज हो र भन्नको लागी म एक समूर हुँ। सामुराई परिवारका सन्तानहरू साधारण कामहरू छन्।
 
टोकुगावा परिवारको वर्तमान टाउको: सुनामी टोकुवा (एक रसद कम्पनी निप्पन युउसेन कर्मचारी)।
शिमजा परिवार को वर्तमान टाउको: नोबुसासा शिमजू (एक पर्यटन कम्पनी को अध्यक्ष)।
ओडा नोनगुगा को पोते: नोबुरी ओडी (जापान मा एक प्रसिद्ध व्यक्ति स्केटर)।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...