Những chiến binh samurai vẫn tồn tại ngày nay?

japan samurai museum
japan samurai museum

Các chiến binh samurai không tồn tại ngày nay. Tuy nhiên, di sản văn hoá của samurai tồn tại ngày nay. Con cháu của các gia tộc samurai cũng tồn tại ngày nay. Không được mang thanh gươm và vũ khí ở Nhật Bản. Đó là lý do tại sao, samurai không thể tồn tại ngày nay.
 
Năm 1868, hoàng đế Meiji lên nắm quyền và bãi bỏ hệ thống samurai. Anh ta dừng lại việc trả lương cho tầng lớp samurai. Anh ta cấm mang gươm. Ông đã tịch thu đất đai và tài sản của samurai. Một số samurai trở thành nông dân, một số samurai trở thành quan chức.
 
Con cháu của các gia đình samurai không nói “Tôi là một samurai.” Đó là vì Nhật Bản là một xã hội hòa bình và lạ lẫm khi nói tôi là một samurai. Con cháu của các gia đình samurai có công việc bình thường.
 
Người đứng đầu hiện tại của gia đình Tokugawa: Tsunari Tokugawa (nhân viên của một công ty hậu cần Nippon Yuusen).
Người đứng đầu hiện tại của gia đình Shimazu: Nobuhisa Shimazu (Chủ tịch của một công ty du lịch).
Cháu trai của Oda Nobunaga: Nobunari Oda (một vận động viên trượt băng nổi tiếng ở Nhật Bản).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...