Samurai vs Ninja. Vem vinner? Vem är bättre?

Ninja vs Samurai. Om de slåss, vem vinner?

samurai vs ninja
ninja vs samurai

Under en “1-1” kamp kan samurai vinna enkelt. Det finns 4 skäl:
1- Samurai kan inneha 2 svärd (katana och wakizashi). Ninja bär vanligtvis inga svärd. Några ninjor hade bara 1 kort svärd. Katana är det bästa svärdet i världen.
2-Samurai kunde äga en häst. En samurai med en häst är mer fördelaktig än en ninja utan en häst.
3-Samurai är mer erfarna i kampslag. Ninja specialiserad på spionage och hemliga strider.
4- Samurai får inte ha något jobb utom kämpar. Ninja var bönder. Samurai är bättre beredda att slåss.
 
På en robust terräng eller i bergsområdet kan ninagruppen vinna. Ninjen har bättre överlevnadsförmåga som en liten grupp. Om det är en stor grupp kamp, ​​kan samurai enkelt vinna.
 
Ninja och samurai samarbetade vanligtvis. De kämpade inte mot varandra. Men i vissa tillfällen kämpade de mot varandra. Merparten av tiden samurai vann. Under kriget Tensho-Iga (1581) blev ninja-klanerna förstörda av samurai (Oda Nobunaga-krafterna). Trots att ninjaen besegrades, imponerade deras gerillerkampfärdigheter på samurai. Samurai började använda ninja spionerna efter 1581.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...