के समराई योद्धा अझै अझै अस्तित्वमा छन्?

japan samurai museum
japan samurai museum

समुराई योद्धाहरू अहिले अवस्थित छैनन्। तथापि, सामुराईको सांस्कृतिक विरासत आज अवस्थित छ। सामुराई परिवारका सन्तानहरू आज पनि अस्तित्वमा छन्। जापानमा तलवारहरू र हतियारहरू लिन यो अवैध छ। यसैले, सामुराई आज अवस्थित हुन सक्दैन।
 
1868 मा, सम्राट मेईजी सत्तामा आए र समुराई प्रणालीलाई समाप्त गर्यो। उनले समुराई कक्षाको वेतन भुक्तानी रोक्यो। उहाँले भाँडामा घुमाउने निषेध गर्नुभयो। उनले समुराईको जग्गा र गुणहरू भत्काइदिए। केहि समुराई किसानहरु भए, केहि समुराईले नौकरानी बन्नुभयो।
 
सामुराई परिवारका सन्तानहरूले यसो भनेनन् “म एक समृद्ध हुँ।” यो किनभने जापान एक शान्तिक समाज हो र भन्नको लागी म एक समूर हुँ। सामुराई परिवारका सन्तानहरू साधारण कामहरू छन्।
 
टोकुगावा परिवारको वर्तमान टाउको: सुनामी टोकुवा (एक रसद कम्पनी निप्पन युउसेन कर्मचारी)।
शिमजा परिवार को वर्तमान टाउको: नोबुसासा शिमजू (एक पर्यटन कम्पनी को अध्यक्ष)।
ओडा नोनगुगा को पोते: नोबुरी ओडी (जापान मा एक प्रसिद्ध व्यक्ति स्केटर)।

क्या सामुराई योद्धा आज भी मौजूद हैं?

japan samurai museum
japan samurai museum

सामुराई योद्धा आज मौजूद नहीं हैं हालांकि, सामुराई की सांस्कृतिक विरासत आज भी मौजूद है। आज सामुराई परिवारों के वंश भी मौजूद हैं। जापान में तलवारें और हथियार ले जाने के लिए अवैध है यही कारण है कि, सामुराई आज मौजूद नहीं हो सकता है
 
1868 में, सम्राट मीजी सत्ता में आई और समुराई प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने सामुराई कक्षा के वेतन भुगतान को रोक दिया। उन्होंने तलवारों को ले जाने पर रोक लगा दी उन्होंने समुराई की भूमि और संपत्ति जब्त की। कुछ समुराई किसान बन गए, कुछ समुराई नौकरशाह बन गए
 
सामुराई परिवारों के वंशज कहते हैं, “मैं एक सामुराई हूं।” इसका कारण यह है कि जापान शांतिपूर्ण समाज है और यह कहना अजीब है कि मैं एक समुराई हूँ सामुराई परिवारों के वंश में साधारण नौकरियां हैं
 
टोकुगावा परिवार के वर्तमान प्रमुख: सुनामी टोकुगावा (एक रसद कंपनी निप्पॉन युसूसन के कर्मचारी)
शिमाजु परिवार के वर्तमान प्रमुख: नोबुहिसा शिमाजु (एक पर्यटन कंपनी के अध्यक्ष)
ओडा नोगुनागा के पोते: नोबुनी ओडा (जापान में एक प्रसिद्ध व्यक्ति स्केटर)।