Japanska Ikebana eller Flower Arranging

Definition:
Ikebana är konsten att blomsterarrangemang som har sitt ursprung i antikens Japan. Detta praktiseras som en konst där blommor och andra naturliga element är placerade på ett sådant sätt som att förkroppsliga harmoni, fred och skönhet.

Ikebana Nippon
Images:JNTO

Ikebana Nippon
Moribana Style Ikebana


Heika Style Ikebana

A post shared by 노지은 (@mariposa.studio) on


Ikebana
Historia:
Ordet Ikebana själv betyder 'levande arrangerade blommor' eller 'ge liv åt blommorna' på engelska. Denna kulturell verksamhet har ursprung i buddhistiska tempel som blommor användes för offer så långt tillbaka som det sjunde århundradet. Lägga löv och andra naturliga element i blomsterarrangemang refereras som en idé från en annan japansk religion, Shinto. Shintoism trodde alla naturliga element som vackra och andliga, inte bara blommor. Ikebana blev en konst stil i sin egen rätt under det femtonde århundradet som buddhistiska munkar började undervisa andra regler sin blomsterarrangemang för att andra att skapa arrangemang själva. Som ett resultat, var Ikebana skolor bildades, var och en har sin egen distinkta känsla och stil. De blomsterarrangemang blev en symbol för konst i hemmen av den aristokratiska. Det var under denna tid som stilar gillar nageire var förknippade med andra exklusiva kulturella sysselsättningar som teceremonin och haiku poesi. I modern tid har andra konst och design stilar och tekniker påverkas ikebana, men de grundläggande principer har förblivit densamma. Den viktigaste av dessa är att ikebana fortfarande ses som en andlig strävan att hjälpa slå ihop inomhus och utomhus.
ikebana
Ikebana Vocabulary:
Iki: En japansk estetiska element som översätts till 'raffinerad unikhet'.
Moribana: En populär stil blomsterarrangemang som översätts till 'staplade'. Blommor och andra element är placerade i låga, grunda behållare.
Nageire: En annan populär stil blomsterarrangemang som översätts till 'kastas'. De naturliga objekt är organiserade i höga vaser.
Rikka: En traditionell stil blomsterarrangemang som kan översättas till 'stående blommor'. Denna stil använder sju grenar för att representera naturliga scener.
Shoka: En typ av blomsterarrangemang som förkroppsligar den andliga världen.
Shin: En gren som representerar himlen och är ett viktigt inslag i Shoka blomsterarrangemang.
SOE: En gren som representerar människan och är ett viktigt inslag i Shoka blomsterarrangemang.
Tai: En gren som representerar jorden och är ett viktigt element i Shoka blomsterarrangemang.
Ikebana Elements:
Ikebana är väldigt olika till andra typer av blomsterarrangemang i västvärlden. Blomsterarrangemang i väst består av att arrangera blommor och andra växtelement symmetriskt i ett kärl. Ikebana är fundamentalt annorlunda på grund av dess högre strävan att utveckla en närhet med naturen under skapandeprocessen. Här är de designelement Ikebana tar hänsyn till:
• Minimalism: buddhistiska ideal minimalism är kärnan i ikebana. De naturliga element tas i arrangemangen är som skulpturer och bör var och en ha ett syfte. Till exempel bör bladen väljas av hur de kompletterar varandra och med stil för den färdiga bildskärmen som helhet.
• Form och raden: Detta element har också band till buddhismen som alla former och linjer ska placeras i ett naturligt utseende position. Till exempel upprätt arrangemang ofta med grenar som erbjuder stela, raka linjer. Detta förkroppsligar ett träd styrka och styvhet. En sluttande stil arrangemang görs med mjukare inslag genom att införliva blommor och gräs som växer sneda ner. Detta ger också en känsla av rörelse och nåd.
• Struktur: Många traditionella japanska blomsterarrangemang baseras på en oliksidig triangel. Punkterna i triangeln görs vanligen med kvistar eller grenar. En populär stil som kallas shoka tar detta ett steg längre, eftersom detta stil arrangemang representerar den andliga världen med sin användning av strukturen. Den längsta gren eller blomma i arrangemanget kallas shin och detta representerar himlen. Mediet filial eller blommor, soe representerar människan, och den kortaste grenen eller blommor, tai, representerar jorden.
• Form: Den slutliga utformningen av blommor och andra växt element bör 'hittades' under arrangemanget, snarare än under planering och tvingade. Det sägs att du ska hitta vad som är 'redan där' i blommor, kvistar och löv du har valt. Ett typiskt ikebana arrangemang betonar asymmetri och ofullkomlighet med hjälp av ledigt utrymme, ojämna nummer och ett minimalt antal blommor.
• Estetik: Den övergripande känslan av arrangemanget ska förkroppsliga traditionella japanska värden. Ett sätt att beskriva det är iki eller 'raffinerad unika'. En stil som förklarar detta är Rikka eller 'stående blommor' stil. Denna stil använder sju grenar för att göra eller representerar skönheten i naturlandskap som kullar, vattenfall och dalar i deras arrangemang.
• Humanity och tystnad: Ikebana sägs också vara en utföringsform av arrangemanget skapare. Det speglar skaparen humör och personliga resa med naturen. En stil Jag tror förkroppsligar denna är en med ett moribana arrangemang som utnyttjar den grunda skålen den är anordnad i såsom en reflekterande pool. Slutligen, samtidigt som en del i ikebana du inte bör tala. Denna process bör vara en meditativ aktivitet där du bara fokuserat på de naturliga element som tar form framför dig.
Roliga fakta om Ikebana:
1. Det finns tusentals ikebana skolor i ensam Japan, med de mest kända är den Ikenobo School, startade i Choho-ji tempel i Kyoto. Det har sedan spridda kapitel över hela världen, och nyligen har vuxit att införliva mer än 60.000 lärare i många olika länder. Ikebana är fortfarande en mycket populär i sitt hemland eftersom det utövas av ungefär 15 miljoner människor årligen, varav många är unga kvinnor.
2. Medan många kvinnor tränar ikebana, är det också en kulturell aktivitet som historiskt praktiserades av män också. I själva verket skulle samuraikrigare behöver läras blomsterarrangemang, liksom andra viktiga kulturella aktiviteter innan de erkänns som en riktig krigare. För närvarande finns det flera ledande manliga Ikebana mästare än kvinnliga.
3. Modern stilar och tekniker förändras hur ikebana arrangemang tillsammans. En sådan mästare som har anammat nya stilar är Techigahara Sofu som använde gips, plast och även stål i sina blomsterarrangemang. Han grundade Sogetsu School så hans ideal experiment praktiseras av nya elever.
4. Utöver den Ikenobo School, två andra välkända skolor är den Sogetsu School och Ohara School. Dessa två skolor är modernare, var och en är runt för ungefär ett sekel. Den Sogetsu School och Ohara School grundades av ikebana mästare som ville införliva mer populära västerländska element.
5. Om du delta i ett ikebana arrangemang klass, en del av de klasser som du skulle behöva ta använder sax för att klippa olika växter korrekt böja grenar så att de inte går sönder eller ser onaturligt, välja blommor att symbolisera traditionella inslag, som identifierar lämplig vas eller skål för ditt arrangemang och lära sig att hålla dina naturliga element så färska som möjligt.
6. Det finns Ikebana arrangemang visas där du kan se experter visa upp sina förmågor och tekniker. Många av dessa utställningar är om 'vänskap genom blommor' snarare än konkurrens och är kända i Japan, liksom andra länder. Det finns också en årlig ordna tävlingar i Japan där mästare konkurrera. I dessa tävlingar, mästarna har samma utrustning, blommor och växter, men bör använda sin personliga smak och erfarenhet av att göra olika arrangemang.
7. Ikebana är tillgängliga för studenter igenom efter skolklasser och klubbar för dem som vill lära sig. Ikebana är också regelbundet visas genom 'hur - till' video och på japanska TV-program. En sådan show är Seikei Bijin eller artificiell skönhet, ett drama TV-serie som har en ikebana mästare som en manlig karaktär och kärlek intresse.
8. Även om det inte ikebana är en relaterad kulturell verksamhet från Japan kallas kodo. Detta är den traditionella konsten av doft och använda rökelse. Denna praxis är i allmänhet lärt om en japansk kvinna vill betraktas som raffinerade tillsammans ikebana och den traditionella teceremonin. Detta har en annan band till ikebana som några av blommorna som används i arrangemangen är också populära rökelse dofter.
9. En annan japansk kulturell verksamhet som har anknytning till blommor är bonsai odling. Detta är konsten att växande små träd i synnerhet former för att visa upp sin skönhet och naturlig grace. Många estetik som finns i ikebana blomsterarrangemang är också viktiga i bonsai odling.
En bra online-resurs om du vill fortsätta på egen hand ikebana resan finns på https://www.ftd.com/blog/design/ikebana. Denna webbplats har en steg för steg handledning för att hjälpa till med färdigheter och tekniker du behöver för att göra din egen blomsterarrangemang. Eftersom det finns också Ikebana lärare runt om i världen, kan du hitta en kvalificerad instruktör nära dig om du söker på nätet. Börja med att titta på http://www.ikebanahq.org/index.php. Slutligen, det finns många YouTube-videor och webbsidor för att hjälpa dig om du vill öva denna konst hemma.
Ikebana

Ikebana o arreglos florales japoneses

Definición:
Ikebana es el arte de los arreglos florales que se origina en el antiguo Japón. Esto se practica como un arte donde las flores y otros elementos naturales se colocan de tal manera como para encarnar la armonía, la paz y la belleza.

Ikebana Nippon
Images:JNTO

Ikebana Nippon
Moribana Style Ikebana


Heika Style Ikebana

A post shared by 노지은 (@mariposa.studio) on


Ikebana
Historia:
La palabra Ikebana sí mismo significa 'flores dispuestas vivos' o 'dando vida a las flores' en Inglés. Esta actividad cultural tiene su origen en los templos budistas como las flores se utilizaron para las ofertas ya en el siglo VII. Adición de hojas y otros elementos naturales en los arreglos florales se hace referencia como una idea de otra religión japonesa, Shinto. Shintoísmo cree que todos los elementos naturales como hermosas y espirituales, no sólo las flores. Ikebana se convirtió en un estilo de arte por derecho propio en el siglo XV como monjes budistas comenzaron a enseñar a los demás las reglas de su arreglo floral para que otros para crear arreglos propios. Como resultado, se formaron las escuelas de Ikebana, cada uno con su propia personalidad y estilo distintivos. Los centros de flores se convirtieron en un símbolo de las bellas artes en las casas de la aristocracia. Fue durante este tiempo que estilos como el nageire se asociaron con otras actividades culturales exclusivas como la ceremonia del té y la poesía haiku. En los tiempos modernos, otros estilos de arte y diseño y las técnicas han influido en el ikebana, pero los principios fundamentales siguen siendo los mismos. La más importante de ellas es que el ikebana sigue siendo visto como una búsqueda espiritual para ayudar a fusionar los interiores como en exteriores.
ikebana
Ikebana Vocabulario:
Iki: Un elemento estético japonés que se traduce en 'singularidad refinada'.
Moribana: Un estilo popular del centro de flores que se traduce como 'apilados'. Las flores y otros elementos se colocan en recipientes bajos, de poca profundidad.
Nageire: Otro estilo popular del centro de flores que se traduce en 'tirado'. Los elementos naturales se organizan en vasos altos.
Rikka: Un estilo tradicional de arreglos florales que se traduce en '' flores de pie. Este estilo utiliza siete ramas para representar escenas naturales.
Shoka: Un tipo de arreglo floral que encarna el mundo espiritual.
Shin: Una rama que representa el cielo y es un elemento importante en los arreglos florales de Shoka.
Soe: Una rama que representa al hombre y es un elemento importante en los arreglos florales de Shoka.
Tai: Una rama que representa la tierra y es un elemento importante en los arreglos florales de Shoka.
Ikebana elementos:
Ikebana es muy diferente a otros tipos de arreglo floral en los países occidentales. Centro de flores en Occidente consiste en disponer las flores y otros elementos de la planta de forma simétrica en un recipiente. Ikebana es fundamentalmente diferente debido a su persecución más alta de desarrollar una cercanía con la naturaleza durante el proceso de creación. Estos son los elementos de diseño Ikebana considera:
• Minimalismo: ideales budistas del minimalismo están en el centro de ikebana. Los elementos naturales puestas en los arreglos son como esculturas y cada uno debe tener un propósito. Por ejemplo, las hojas deben ser elegidos por cómo se complementan entre sí y con el estilo de la pantalla acabada en su conjunto.
• Forma y Línea: Este elemento también tiene vínculos con el budismo como todas las formas y las líneas deben colocarse en una posición de aspecto natural. Por ejemplo, los acuerdos verticales hacen a menudo con ramas que ofrecen líneas rígidas y rectas. Esto encarna la fuerza y la rigidez de un árbol. Un estilo de inclinación de la disposición se hace con los elementos más blandos mediante la incorporación de las flores y las hierbas que crecen inclinados hacia abajo. Esto también da una sensación de movimiento y gracia.
• Estructura: Muchos arreglos florales tradicionales japoneses se basan en un triángulo escaleno. Los puntos del triángulo se hacen generalmente con ramitas o ramas. Un estilo popular llamado shoka va un paso más allá, como los arreglos de este tipo representan el mundo espiritual con el uso de la estructura. La rama más larga o una flor en el arreglo se llama la espinilla, y esto representa el cielo. La rama media o flores, soe, representa al hombre, y la rama más corta o flores, tai, representa la tierra.
• Forma: El diseño final de las flores y otros elementos de la planta debe ser 'encontrado' durante el acuerdo, en lugar de ser planeado y forzada. Se dice que usted debe saber lo que es "ya hay en las flores, ramas y hojas que ha elegido. Una disposición típica ikebana enfatiza la asimetría y la imperfección a través de la utilización de espacio libre, números desiguales y un número mínimo de floraciones.
• Estética: La sensación general de la disposición debe encarnar los valores japoneses tradicionales. Una manera de describirlo es iki o 'singularidad refinada'. Un estilo que explica esto es rikka o el estilo '' flores de pie. Este estilo utiliza siete ramas para hacer o representar la belleza de los paisajes naturales tales como colinas, cascadas y valles en sus arreglos.
• La humanidad y el silencio: Ikebana se dice que es también una forma de realización del creador de la disposición. Refleja el estado de ánimo del creador y el viaje personal con la naturaleza. Un estilo Creo encarna este es uno con un arreglo moribana que utiliza el recipiente poco profundo que está dispuesto en una piscina reflectante. Por último, durante la práctica de ikebana no se debe hablar. Este proceso debe ser una actividad meditativa en la que sólo se centran en los elementos naturales que toman forma en frente de usted.
Datos curiosos sobre Ikebana:
1. Hay miles de escuelas de ikebana sólo en Japón, con el más conocido es la Escuela Ikenobo, comenzaron en el templo Choho-ji en Kyoto. Desde entonces se ha capítulos repartidos por todo el mundo, y recientemente ha crecido para incorporar más de 60.000 profesores en muchos países diferentes. Ikebana es todavía muy popular en su país de origen, ya que es practicado por aproximadamente 15 millones de personas al año, muchos de los cuales son mujeres jóvenes.
2. Mientras que muchas mujeres practican el ikebana, también es una actividad cultural que históricamente fue practicada por los hombres. De hecho, tendrían que ser enseñado arreglos florales, así como otras actividades culturales importantes, antes de ser reconocido como un verdadero guerrero guerreros samurai. Actualmente, hay más principales maestros de Ikebana que en las niñas.
3. Los estilos modernos y técnicas están cambiando la forma en arreglos ikebana se juntan. Uno de esos maestros que ha abrazado nuevos estilos es Techigahara Sofu que utiliza yeso, plástico e incluso el acero en sus arreglos florales. Fundó la Escuela Sogetsu por lo que sus ideales de experimentación son practicadas por los nuevos estudiantes también.
4. Además de la Escuela Ikenobo, otras dos escuelas bien conocidas son la Escuela Sogetsu y la Escuela Ohara. Estas dos escuelas son más modernos, siendo cada una de alrededor de más o menos un siglo. La Escuela y la Escuela Ohara Sogetsu fueron fundadas por los maestros ikebana que querían incorporar elementos occidentales más populares.
5. Si lo hace asistir a una clase de arreglo de ikebana, algunas de las clases que tendría que tomar están utilizando tijeras para cortar correctamente las diferentes plantas, ramas de doblado de modo que no se rompen o no son naturales, la selección de flores para simbolizar los elementos tradicionales, la identificación de la jarrón o recipiente adecuado para su disposición y aprender a mantener sus elementos naturales lo más fresco posible.
6. Hay arreglo de ikebana pantallas donde se pueden ver los expertos mostrar sus habilidades y técnicas. Muchas de estas exposiciones están a punto 'amistad a través de las flores' en lugar de la competencia y son conocidos en Japón, así como en otros países. También hay competiciones anuales que pueden organizar en Japón, donde los maestros compiten. En estas competiciones, los maestros tienen el mismo equipamiento, flores y plantas, sino que deben utilizar su gusto personal y la experiencia en la fabricación de diferentes arreglos.
7. Ikebana está disponible para los estudiantes a través de la escuela después de clases y clubes para aquellos que quieran aprender. Ikebana también se muestra regularmente a través de 'cómo - a' vídeos y programas de televisión en Japón. Un tal espectáculo es Seikei Bijin o artificial belleza, una serie de televisión de drama que tiene un maestro ikebana como personaje y amor interés masculino.
8. Aunque no ikebana, una actividad cultural relacionada de Japón se llama Kodo. Este es el arte tradicional de la fragancia y el uso de incienso. Esta práctica generalmente se supo si una mujer japonesa desea ser considerado para ser refinado, junto ikebana y la ceremonia del té tradicional. Esto tiene otro empate a ikebana como algunas de las flores usadas en los arreglos son también los olores de incienso populares.
9. Otra actividad cultural japonesa que tiene vínculos con flores es el cultivo de bonsai. Este es el arte de pequeños árboles en formas particulares de crecimiento con el fin de mostrar su belleza y gracia natural. Muchos estética que se encuentran en los arreglos florales Ikebana también son importantes en el cultivo de bonsai.
Un buen recurso en línea si desea continuar en su propio viaje ikebana se encuentra en https://www.ftd.com/blog/design/ikebana. Este sitio web tiene un tutorial paso a paso para ayudar con las habilidades y técnicas que necesita para hacer su propio arreglo floral. Porque también hay profesores de ikebana en todo el mundo, es posible encontrar un instructor calificado cerca de usted, si usted busca en línea. Echen un vistazo a http://www.ikebanahq.org/index.php. Por último, hay muchos videos de Youtube y páginas web para ayudarle si quieres practicar este arte en casa.
Ikebana

Japansk Ikebana eller Blomstarrangering

Definisjon:
Ikebana er kunsten blomst arrangere som kommer i det gamle Japan. Dette er praktisert som en kunst hvor blomster og andre naturlige elementer er plassert på en slik måte som å legemliggjøre harmoni, fred og skjønnhet.

Ikebana Nippon
Images:JNTO

Ikebana Nippon
Moribana Style Ikebana


Heika Style Ikebana

A post shared by 노지은 (@mariposa.studio) on


Ikebana
Historie:
Ordet Ikebana seg selv betyr 'live arrangerte blomster' eller 'å gi liv til blomster' på engelsk. Denne kulturelle aktiviteten har opprinnelse i buddhistiske templer som blomster ble brukt for tilbud så langt tilbake som det syvende århundre. Legge løv og andre naturlige elementer i blomsteroppsatser er referert som en idé fra en annen japansk religion, Shinto. Shintoismen trodde alle naturlige elementer som vakre og åndelige, ikke bare blomster. Ikebana ble en kunst stil i sin egen rett under det femtende århundre som buddhistiske munker begynte å undervise andre reglene for sin blomst arrangere for at andre skal lage ordninger selv. Som et resultat ble Ikebana skoler dannet, som hver har sin egen karakteristiske stil og stil. Blomsterdekorasjoner ble et symbol på kunst i hjemmene til den aristokratiske. Det var på denne tiden at stiler som nageire var forbundet med andre eksklusive kulturelle sysler som teseremoni og haiku poesi. I moderne tid har andre kunst- og designstiler og teknikker påvirket Ikebana, men de grunnleggende prinsippene har forblitt den samme. Den viktigste av disse er at Ikebana er fortsatt sett på som en åndelig søken i å hjelpe flette innendørs og utendørs.
ikebana
Ikebana Vocabulary:
Iki: En japansk estetisk element som kan oversettes til 'raffinert unikhet'.
Moribana: En populær stil av blomsten ordning som kan oversettes til 'stablet opp'. Blomster og andre elementer er plassert i lave, grunne beholdere.
Nageire: En annen populær stil av blomsten ordning som kan oversettes til 'kastet inn'. De naturlige elementer er organisert i høye vaser.
Rikka: En tradisjonell stil blomsterdekorasjoner som kan oversettes til 'stående blomster'. Denne stilen bruker syv grener for å representere naturlige scener.
Shoka: En type blomst arrangement som bærer den åndelige verden.
Shin: En gren som representerer himmelen og er et viktig element i Shoka blomsterdekorasjoner.
Soe: En gren som representerer mannen, og er et viktig element i Shoka blomsterdekorasjoner.
Tai: En gren som representerer jord og er et viktig element i Shoka blomsterdekorasjoner.
Ikebana Elements:
Ikebana er vesentlig annerledes enn andre typer blomsteroppsats i vestlige land. Blomsterarrangement i vesten består av å arrangere blomster og andre planteelementer symmetrisk i et fartøy. Ikebana er fundamentalt forskjellig på grunn av sin høyere jakt for å utvikle en nærhet med naturen under fremstillingsprosessen. Her er de designelementer Ikebana tar hensyn til:
• Minimalisme: buddhistiske idealer minimalisme er i kjernen av Ikebana. De naturlige elementer satt i ordningene er som skulpturer og bør hver har en hensikt. For eksempel bør bladene bli valgt av hvordan de utfyller hverandre og med stilen av det ferdige skjerm som helhet.
• Form og Line: Dette elementet har også bånd til buddhismen som alle former og linjer bør plasseres i et naturlig utseende posisjon. For eksempel, oppreist ordninger ofte laget med grener som tilbyr stive, rette linjer. Dette omfatter et tre styrke og stivhet. En skrå stil ordning er laget med mykere elementer ved å innlemme blomster og gress som vokser skrå ned. Dette gir også en følelse av bevegelse og nåde.
• Struktur: Mange tradisjonelle japanske blomsteroppsatser er basert på en scalene trekant. Punktene i trekanten er vanligvis laget med kvister eller grener. En populær stil kalt Shoka tar dette ett skritt videre, da dette stil ordninger representerer den åndelige verden med sin bruk av strukturen. Den lengste gren eller blomst i ordningen kalles leggen, og dette representerer himmelen. Mediet gren eller blomster, SOE, representerer mann, og den korteste gren eller blomster, tai, representerer jord.
• Form: Den endelige utformingen av blomster og andre planteelementer skal være 'fant' under ordningen, snarere enn å være planlagt og tvang. Det sies at du bør finne hva som er 'allerede er der' i blomster, grener og blader du har valgt. Et typisk arrangement ikebana streker asymmetri og ufullkommenhet ved hjelp av ledig plass, ujevne tall og et minimalt antall blomster.
• Estetikk: Den generelle følelsen av ordningen bør legemliggjøre tradisjonelle japanske verdier. En måte å beskrive det er iki eller 'raffinert unikhet'. En stil som forklarer dette er Rikka eller 'står blomster' stil. Denne stilen bruker syv grener for å gjøre eller representerer skjønnhet naturlandskap som åser, fosser og daler i sine ordninger.
• menneskeheten og stillhet: Ikebana sies å også være en utførelsesform av anordningen skaper. Det gjenspeiler skaperen humør og personlig reise med naturen. En stil Jeg tror uttrykker dette er en med en Moribana arrangement som utnytter den grunne skål det er anordnet som et reflekterende basseng. Til slutt, mens du tar del i ikebana du bør ikke snakke. Denne prosessen bør være en meditativ aktivitet der du bare fokusert på naturlige elementer tar form foran deg.
Morsomme fakta om Ikebana:
1. Det er tusenvis av ikebana skoler i Japan alene, med den mest kjente er den Ikenobo School, startet i Choho-ji tempel i Kyoto. Det har siden spredt kapitler over hele verden, og nylig har vokst til å innlemme over 60.000 lærere i mange forskjellige land. Ikebana er fortsatt en svært populær i hjemlandet slik den praktiseres av rundt 15 millioner mennesker årlig, hvorav mange er unge kvinner.
2. Mens mange kvinner praktiserer Ikebana, er det også en kulturell aktivitet som ble historisk praktisert av menn også. Faktisk ville samurai krigere trenger å bli undervist blomsterarrangementer, samt andre viktige kulturelle aktiviteter, før de blir anerkjent som en ekte kriger. For tiden er det flere ledende mannlige Ikebana mestere enn kvinnelige.
3. Moderne stilarter og teknikker er å endre hvordan Ikebana ordninger er satt sammen. En slik mester som har omfavnet nye stiler er Techigahara Sofu som brukte gips, plast og selv stål i sine blomsterdekorasjoner. Han grunnla Sogetsu skolen så hans idealer om eksperimentering blir praktisert av nye studenter i tillegg.
4. I tillegg til Ikenobo School, to andre kjente skoler er Sogetsu School og Ohara School. Disse to skolene er mer moderne, hvert å være rundt for omtrent et århundre. Den Sogetsu Skole og Ohara skole ble grunnlagt av ikebana mestere som ønsket å innlemme mer populære vestlige elementer.
5. Hvis du delta på et Ikebana ordning klasse, noen av klassene du trenger å ta bruker saks til å klippe forskjellige planter riktig, bøyer grenene slik at de ikke bryter eller se unaturlig, velge blomster for å symbolisere tradisjonelle elementer, som identifiserer passende vase eller skål for ditt arrangement og lære å holde naturlige elementer som fersk som mulig.
6. Det er ikebana arrangement viser hvor du kan se eksperter vise frem sine ferdigheter og teknikker. Mange av disse utstillingene er om 'vennskap gjennom blomster' i stedet for konkurranse og er kjent i Japan, så vel som andre land. Det er også en årlig arrangere konkurranser i Japan hvor mestere konkurrere. I disse konkurransene, mestere har samme utstyr, blomster og planter, men bør bruke sin personlige smak og erfaring i å lage ulike ordninger.
7. Ikebana er tilgjengelig for studenter gjennom etter skoleklasser og klubber for de som ønsker å lære. Ikebana er også jevnlig vist gjennom 'hvordan - til' videoer og på japansk TV-show. En slik utstilling er Seikei Bijin eller kunstig Beauty, et drama TV-serie som har en Ikebana mester som en mannlig karakter og kjærlighet interesse.
8. Selv om ikke Ikebana er et beslektet kulturell aktivitet fra Japan kalt Kodo. Dette er den tradisjonelle kunsten duft og bruke røkelse. Denne praksisen er vanligvis lært om en japansk kvinne ønsker å bli vurdert til å være raffinert, sammen Ikebana og tradisjonell teseremoni. Dette har en annen tilknytning til ikebana som noen av blomstene som brukes i ordningene er også populære røkelse dufter.
9. En annen japansk kulturell aktivitet som har bånd til blomster er bonsai voksende. Dette er kunsten vokser små trær i bestemte former for å vise frem sin skjønnhet og naturlige ynde. Mange estetikk funnet i ikebana blomsterdekorasjoner er også viktig i bonsai voksende.
En god online ressurs hvis du ønsker å fortsette på egen hånd Ikebana reisen er funnet på https://www.ftd.com/blog/design/ikebana. Denne nettsiden har en trinnvis veiledning for å hjelpe til med de ferdigheter og teknikker du trenger for å lage din egen blomsteroppsats. Fordi det er også ikebana lærere rundt om i verden, kan du finne en kvalifisert instruktør i nærheten av deg hvis du søker på nettet. Begynn med å se på http://www.ikebanahq.org/index.php. Endelig er det mange YouTube-videoer og nettsider som kan hjelpe deg hvis du ønsker å praktisere denne kunsten hjemme.
Ikebana

जापानी इकिबाना वा फ्लोर व्यवस्था

परिभाषा:
Ikebana कि प्राचीन जापान स्रोत व्यवस्था फूल को कला हो। यो कहाँ फूल र अन्य प्राकृतिक तत्व अनुरूप, शान्ति र सौन्दर्य embody रूपमा यस्तो तरिकाले राखिएका छन् एक कला रूपमा अभ्यास छ।

Ikebana Nippon
Images:JNTO

Ikebana Nippon
Moribana Style Ikebana


Heika Style Ikebana

A post shared by 노지은 (@mariposa.studio) on


Ikebana
इतिहास:
शब्द Ikebana नै अर्थ 'जीवित प्रबन्ध फूल' वा अंग्रेजी मा 'फूल जीवन दिने'। फूल सम्म फिर्ता सातौं शताब्दीमा रूपमा भेटी लागि प्रयोग गरियो यो सांस्कृतिक गतिविधि बौद्ध मन्दिर मा मूल छ। थप्दै पात र फूल व्यवस्था मा अन्य प्राकृतिक तत्व अर्को जापानी धर्म, शिन्टो एक विचार रूपमा सन्दर्भित छ। Shintoism सुन्दर र आध्यात्मिक, बस छैन फूल रूपमा सबै प्राकृतिक तत्व विश्वास गरे। बौद्ध भिक्षुहरूले क्रममा अरूलाई आफ्नो फूल व्यवस्था को नियम सिकाउन अरूलाई व्यवस्था आफूलाई सिर्जना गर्न थाले रूपमा Ikebana को पन्ध्रौँ शताब्दीमा यसको आफ्नै सही मा एक कला शैली भयो। फलस्वरूप, Ikebana विद्यालय प्रत्येक आफ्नै विशिष्ट फ्लेयर र शैली भएको गठन गरेका थिए। फूल व्यवस्था गर्ने भव्य को घरमा राम्रो कला को एक प्रतीक भयो। यो nageire जस्तै शैलीहरू चिया समारोह र हाइकु कविता जस्तै अन्य विशेष सांस्कृतिक कुराहरूलाई सम्बन्धित थिए कि यस समयमा थियो। आधुनिक समयमा, अन्य कला र डिजाइन शैलीहरू र प्रविधी ikebana प्रभावित छन्, तर मौलिक principals नै रहेको छ। सबैभन्दा यी महत्त्वपूर्ण ikebana अझै घर भित्रका मर्ज र बाहिर मदत आध्यात्मिक खोज छ रूपमा देखेको छ भन्ने छ।
ikebana
Ikebana शब्द संग्रह:
Iki: एक जापानी सौंदर्य तत्व 'परिष्कृत विशिष्टताको' गर्न अनुवाद जो।
Moribana: फूल प्रबन्धको एक लोकप्रिय शैली अनुवाद कि 'अप ढेर' गर्न। फूल र अन्य तत्व कम, खोक्रो कन्टेनर मा राखिनेछ।
Nageire: फूल प्रबन्धको अर्को लोकप्रिय शैली कि 'मा हालियो' गर्न अनुवाद। प्राकृतिक वस्तुहरू अग्लो vases मा सङ्गठित छन्।
Rikka: फूल व्यवस्था एक परम्परागत शैली 'खडा फूल' मा अनुवाद छ। यो शैली प्राकृतिक दृश्य प्रतिनिधित्व गर्न सात शाखा प्रयोग गर्दछ।
Shoka: फूल प्रबन्धको एक प्रकार आध्यात्मिक संसारमा embodies छ।
शिन: एक शाखा स्वर्गमा shoka फूल व्यवस्था महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रतिनिधित्व र हुन्छ।
Soe: एक शाखा मानिस shoka फूल व्यवस्था महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रतिनिधित्व र हुन्छ।
ताई: एक शाखा पृथ्वी shoka फूल व्यवस्था महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रतिनिधित्व र हुन्छ।
Ikebana तत्व:
Ikebana पश्चिमी देशहरूमा फूल प्रबन्धको अन्य प्रकार व्यापक फरक छ। पश्चिमी फूल व्यवस्था symmetrically एक पोत मा फूल र अन्य बोट तत्व व्यवस्था हुन्छन्। सृष्टिको प्रक्रिया चलिरहेको बेला प्रकृति संग एक निकटता विकास गर्न यसको उच्च धंधा कारण Ikebana मौलिक फरक छ।minimalism:यहाँ डिजाइन तत्त्वहरू Ikebana विचार लिन्छ
• minimalism को बौद्ध आदर्श ikebana को कोर छन्छन्।को व्यवस्था हालिदिए प्राकृतिक तत्व मूर्तिहरु जस्तै हुन् र प्रत्येक एक उद्देश्य हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, पात तिनीहरूले आपसमा र सारा रूपमा समाप्त प्रदर्शन को शैली संग पूरक कसरी रोजेका गर्नुपर्छ।
• आकृति र रेखा: सबै आकारहरू र रेखा एक प्राकृतिक Looking स्थिति मा राखिएको हुनुपर्छ रूपमा यो तत्व पनि बौद्ध गर्न सम्बन्धहरु छ। उदाहरणका लागि, सोझो व्यवस्था अक्सर कडा, सीधा रेखाहरू प्रस्ताव शाखा संग गरे। यो एक रूख शक्ति र rigidity embodies। प्रबन्धको एक slanting शैली तल slanting बढ्न कि फूल र घास शामिल द्वारा नरम तत्व बनेको छ। यो पनि आन्दोलन र अनुग्रहको अर्थमा दिन्छ।
• संरचना: थुप्रै परम्परागत जापानी फूल व्यवस्था एक scalene त्रिकोण आधारित छन्। को त्रिकोण को अंक सामान्यतया twigs वा शाखा गरिएका छन्। यो शैली प्रबन्धहरूलाई संरचना यसको प्रयोग संग आध्यात्मिक संसारमा प्रतिनिधित्व रूपमा shoka भनिने लोकप्रिय शैली, यो एक कदम अगाडी लाग्छ। सबैभन्दा लामो शाखा वा प्रबन्धमा फूल भनिन्छ तिघ्रा, र यो स्वर्गमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। मध्यम शाखा वा फूल, soe, मानिस र निकटतम शाखा वा फूल, ताई प्रतिनिधित्व पृथ्वीमा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
• फारम: फूल र अन्य बोट तत्व को अन्तिम डिजाइन योजना र बाध्य भइरहेको भन्दा, व्यवस्था समयमा 'फेला' गर्नुपर्छ। यसलाई के फूल, शाखा मा 'पहिले नै त्यहाँ' छ र तपाईं रोजेको छोड्दा तपाईं फेला पर्छ भनेर भन्नुभयो छ। एक विशिष्ट ikebana व्यवस्था ठाउँ खाली, असमान संख्या र blooms को एक न्यूनतम संख्या को प्रयोगको माध्यमबाट विषमता र त्रुटिपूर्ण जोड दिन्छ।
• सौंदर्य: व्यवस्था परम्परागत जापानी मान embody गर्नुपर्छ तमाम लाग्छ। यो वर्णन गर्न बाटो iki वा 'परिष्कृत विशिष्टताको' हो। यो भन्छन् कि एक शैली rikka वा 'फूल खडा' शैली छ। यो शैली वा पहाडहरु, आफ्नो व्यवस्था मा झरने र घाटिहरुमा रूपमा प्राकृतिक परिदृश्य को सौन्दर्य प्रतिनिधित्व गर्न सात शाखा प्रयोग गर्दछ।
• मानवता र मौन: Ikebana पनि व्यवस्था गरेको निर्माता को एक embodiment हुन भने। यो सिर्जनाकर्ताको मुड र प्रकृति संग व्यक्तिगत यात्रा झल्काउँछ। मलाई लाग्छ एक शैली यो यो एक चिन्तनशील पूल रूपमा प्रबन्ध छ खोक्रो कचौरा utilizes जो एक moribana व्यवस्था एक हो embodies। अन्तमा, ikebana भाग लिइरहेको बेला तपाईंले बोल्ने हुँदैन। यो प्रक्रिया जहाँ तपाईं मात्र तपाईं को सामने आकार लिइरहेको प्राकृतिक तत्व मा केन्द्रित छन् एक ध्येय गतिविधि हुनुपर्छ।
Ikebana बारेमा मजा तथ्य:
1 त्यहाँ एक्लै जापान ikebana विद्यालय हजारौं छन् भन्दा प्रसिद्ध को Ikenobo स्कूल रहेको संग, क्योटो मा Choho-Ji मन्दिरमा थाले। यो सबै दुनिया भर प्रसार अध्याय देखि छ, र भर्खर विभिन्न देशहरूमा 60,000 भन्दा बढी शिक्षकहरू समावेश गर्न हुर्किसकेका छ। रूपमा धेरै जो जवान महिलाहरु लगभग 15 लाख मान्छे सालाना, गर्ने छ Ikebana अझै पनि यसको घर देश मा एक धेरै लोकप्रिय छ।
2. बेला धेरै महिलाहरु ikebana अभ्यास, यो ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट पनि साथै मानिसहरू द्वारा अभ्यास थियो कि एक सांस्कृतिक गतिविधि छ। वास्तवमा, सामुराई योद्धाहरू, सिकाउनुभयो गर्न फूल व्यवस्था, साथै अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधिहरु साँचो योद्धा रूपमा मान्यता भइरहेको अघि आवश्यक हुनेछ। हाल, महिला भन्दा बढी प्रमुख पुरुष Ikebana मालिकको छन्।
3. आधुनिक शैलीहरू र प्रविधी सँगै राख्न छन् ikebana व्यवस्था कसरी परिवर्तन हुँदैछन्। एक यस्तो मास्टर नयाँ शैलीहरू अँगाले छ जो आफ्नो फूल व्यवस्था मा प्लास्टर, प्लास्टिक र पनि इस्पात प्रयोग गर्ने Techigahara Sofu छ। उहाँले त प्रयोग को आफ्नो आदर्श साथै नयाँ विद्यार्थी द्वारा अभ्यास गर्दै Sogetsu स्कूल स्थापित।
4 को Ikenobo स्कूल साथै अन्य दुई प्रसिद्ध विद्यालयले Sogetsu विद्यालय र Ohara विद्यालय छन्। यी दुई विद्यालय प्रत्येक लगभग एक शताब्दी लागि वरिपरि रहेको, थप आधुनिक छन्। को Sogetsu विद्यालय र Ohara स्कूल थप लोकप्रिय पश्चिमी तत्व समावेश गर्न चाहन्थे जो ikebana मालिकको द्वारा स्थापित थिए।
5 के तपाईं ikebana व्यवस्था वर्ग उपस्थित के भने, कक्षाहरू केही तपाईंले सही फरक बिरुवाहरु ट्रिम गर्न कैंची प्रयोग गर्दै लिन, शाखा झुकन तिनीहरूले तोड्न त छैन वा अस्वाभाविक हेर्न, फूल चयन परम्परागत तत्व प्रतीक लागि, पहिचान गर्नुपर्छ उपयुक्त फूलदान वा आफ्नो व्यवस्था र सकेसम्म ताजा रूपमा आफ्नो प्राकृतिक तत्व कसरी राख्न सिक्दै लागि कचौरा।
6 ikebana व्यवस्था प्रदर्शित तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ विशेषज्ञहरु आफ्नो क्षमता र प्रविधी प्रदर्शन गर्दै छन्। यी प्रदर्शनियों थुप्रै 'मित्रता फूल मार्फत' भन्दा प्रतियोगिता गर्दै र जापान साथै अन्य देशहरूमा जानिन्छ। जहाँ मालिकको प्रतिस्पर्धा जापान वार्षिक व्यवस्था प्रतियोगिताहरु पनि छन्। यी प्रतियोगिताहरु मा, मालिकको नै उपकरण, फूल र बोट छ तर फरक व्यवस्था बनाउन आफ्नो व्यक्तिगत स्वाद र अनुभव प्रयोग गर्नुपर्छ।
7 Ikebana सिक्न चाहने ती लागि विद्यालय वर्ग र क्लबहरू पछि मार्फत विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध छ। भिडियो र जापानी टिभी शो - Ikebana पनि नियमित 'कसरी' मार्फत देखाइएको छ। एक यस्तो शो Seikei Bijin वा कृत्रिम सौन्दर्य, एक नाटक टिभी श्रृंखला एक पुरुष चरित्र र प्रेम चासो रूपमा ikebana मास्टर छ जो छ।
8 छैन ikebana बेला, जापान देखि एक सम्बन्धित सांस्कृतिक गतिविधि kodo भनिन्छ। यो खुशबू र धूप प्रयोग को परम्परागत कला हो। यो अभ्यास साधारण सिकेका एक जापानी महिला, परिष्कृत गर्न छलफल गर्न ikebana र परम्परागत चिया समारोह सँगसँगै इच्छा भने। को व्यवस्था प्रयोग फूल केही पनि लोकप्रिय धूप बासनाको छन् यस ikebana अर्को टाई छ।
9 फूल गर्न सम्बन्धहरु छ अर्को जापानी सांस्कृतिक गतिविधि बोनसाई बढ्दै छ। यो क्रम उनको सौन्दर्य र प्राकृतिक अनुग्रह प्रदर्शन गर्न मा विशेष आकारहरू मा सानो रूखहरू बढ्दै कला छ। को ikebana फूल व्यवस्था फेला धेरै सौंदर्य पनि बोनसाई बढ्दै महत्त्वपूर्ण छन्।
तपाईं आफ्नो ikebana यात्रा जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो अनलाइन स्रोत https://www.ftd.com/blog/design/ikebana मा पाइन्छ। यो वेबसाइट चरण ट्युटोरियल द्वारा एक कदम तपाईं आफ्नो फूल व्यवस्था गर्न आवश्यक कौशल र प्रविधी मद्दत छ। त्यहाँ संसारभरिका ikebana शिक्षकहरू पनि छन् किनभने, तपाईंले अनलाइन खोज यदि तपाईं नजिकै एक योग्य प्रशिक्षक पाउन सक्छ। Http://www.ikebanahq.org/index.php देख सुरु गर्नुहोस्। अन्तमा, धेरै YouTube भिडियोहरू र वेब पृष्ठ तपाईं घरमा यो कला अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई सहयोग गर्न छन्।
Ikebana

Японы Ikebana эсвэл Flower зохион байгуулалт

Тодорхойлолт:
Ikebana гэж Эртний Японд эх зохион цэцэг урлаг юм. Энэ нь цэцэг, байгалийн бусад элементүүд нь эв нэгдэл, энх тайван, гоо сайхныг агуулдаг талаар ийм байдлаар байрлуулсан урлаг зэрэг дадлага байна.

Ikebana Nippon
Images:JNTO

Ikebana Nippon
Moribana Style Ikebana


Heika Style Ikebana

A post shared by 노지은 (@mariposa.studio) on


Ikebana
Түүх:
үг Ikebana өөрөө "амьд зохион цэцэг", эсвэл англи хэл дээр "цэцэг амь өгдөг" гэсэн үг юм. Цэцэг шиг хол буцаж долдугаар зууны тахилд зориулан ашиглаж байсан нь энэ соёлын үйл ажиллагаа нь Буддын шашны сүм гарал байна. Нэмэх навч, цэцэг зохицуулалт руу байгалийн бусад элементүүд нь өөр нэг нь Японы шашин, Шинто ирсэн санаа гэж иш татсан байна. Shintoism үзэсгэлэнтэй, оюун санааны, зүгээр л цэцэг биш гэж бүх байгалийн элементүүдийг итгэсэн. Буддын шашны лам нар бусдад зохицуулалт өөрсдөө бий болгох бусдад тулд өөрсдийн цэцэг зохион байгуулах журмыг зааж эхэлсэн Ikebana арван тав дахь зууны үед өөрийн эрх нь урлагийн хэв маяг болжээ. Үүний үр дүнд Ikebana сургууль, бий болсон тус бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц мууран, хэв маягийг байх. Цэцэг зохицуулалт язгууртны гэрт нарийн урлагийн бэлгэ тэмдэг болсон юм. Энэ үед nageire шиг хэв маяг цайны ёслол болон хайку яруу найраг гэх мэт өөр бусад онцгой соёлын ажил мэргэжилтэй холбоотой байсан үед байсан юм. Орчин үед, бусад урлаг, дизайн загвар, техник Ikebana нөлөөлсөн боловч үндсэн удирдагч мөн хэвээр байна. Эдгээрээс хамгийн чухал нь Ikebana ч дотор нийлүүлэх болон гадаа туслах сүнслэг эрэлд гэж үзэж байгаа юм.
ikebana
Ikebana үгсийн сан:
Iki: Японы гоо зүйн элемент "боловсруулсан хосгүй" уруу хөрвүүлнэ.
Moribana: цэцэг зохицуулалт нь алдартай загварын орчуулбал "овоолжээ" юм. Цэцэг, бусад элементүүд нь бага, гүехэн саванд байна.
Nageire: "хаясан" гэж орчуулбал цэцэг зохицуулалт бас нэг алдартай загварын. Байгалийн зүйлс өндөр ваар зохион байгуулж байна.
Rikka: "зогсож цэцэг" уруу хөрвүүлнэ цэцэг зохицуулалтын уламжлалт хэв маяг. Энэ хэв маяг, байгалийн үзэгдлүүдийг төлөөлөх долоон салбар ашигладаг.
Shoka: сүнсний ертөнцийг агуулна цэцэг зохицуулалт нь төрөл.
Шин: тэнгэр эзэлж, shoka цэцэг зохицуулалтад чухал элемент юм байгаа салбар.
УҮГ: хүнийг төлөөлж, shoka цэцэг зохицуулалтад чухал элемент юм байгаа салбар.
Tai: дэлхийг эзэлж, shoka цэцэг зохицуулалтад чухал элемент юм байгаа салбар.
Ikebana элементүүд:
Ikebana Барууны орнуудад цэцэг зохицуулалт бусад төрлийн маш их ялгаатай байдаг. Баруунд цэцэг зохицуулалт тэгш хэмтэй нь саванд цэцэг болон бусад ургамал элементүүдийг зохион байгуулах бүрдэнэ. Өөрийн өндөр эрэлд улмаас бий болгох явцад байгаль нь оршихуйг бий болгох Ikebana үндсээрээ ялгаатай.минимализмыг:Энд дизайны элемент Ikebana анхааралдаа авдаг
• минимализмыг Бурханы шашны зарчим Ikebana гол байдагюм.Зохицуулалт оруулсан байгалийн элементүүд баримал шиг байдаг, бие нь зорилго байх ёстой. Жишээ нь, навч нь тэд өөр хоорондоо болон бүхэлд нь эцсийн дэлгэцийн хэв маяг нь нөхөж хэрхэн сонгосон байх ёстой.
• хэлбэр, шугам бүх хэлбэр, шугам нь байгалийн тээгч байрлалд байх ёстой Энэ элемент нь мөн бурханы шашны харилцаа байдаг. Жишээ нь, босоо зохицуулалт нь ихэвчлэн хатуу, шулуун шугам санал салбар хийсэн. Энэ нь модны хүч чадал, уян хатан бус агуулна. Зохион байгуулалт нь slanting загварын доош slanting ургадаг цэцэг, өвс бариад зөөлөн элемент хийсэн байна. Энэ нь хөдөлгөөний болон нигүүлслийн мэдрэмжийг өгдөг.
• Бүтэц: Олон Японы уламжлалт цэцэг зохицуулалт нь scalene гурвалжин дээр үндэслэсэн байна. Гурвалжны оноо нь ихэвчлэн мөчрүүдийн эсвэл салбар хийсэн байна. Энэ Style-ийн зохион байгуулалт бүтэц нь түүнийг хэрэглэхтэй сүнсний ертөнцийг илэрхийлж гэж shoka нэртэй алдартай хэв маяг, энэ нь нэг алхам цаашид авдаг. Зохион хамгийн урт салбар, цэцэг шинь гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь тэнгэр юм. Дунд зэрэг салбар, цэцэг, ТӨҮГ, хүн, хамгийн дөт салбар, цэцэг, Tai илэрхийлнэ дэлхийг эзэлж байна.
• Хэлбэр: цэцэг болон бусад ургамал элементийн эцсийн загвар биш харин төлөвлөж, албадан байгаа аас зохион үеэр "олох" хэрэгтэй. Энэ нь та юу вэ "аль хэдийн тэнд" цэцэг, салбар, та нар сонгосон орхидог олох ёстой гэж хэлсэн байна. Ердийн Ikebana зохицуулалт чөлөөт орон зай, тэгш бус тоо, цэцэглэнэ хамгийн бага тооны ашиглах замаар тэгш бус, төгс бус онцолдог.
• гоо: зохион байгуулалт Японы уламжлалт үнэ цэнэ агуулж байх ёстой нийт мэдрэх. Үүнийг тайлбарлахын тулд нэг арга зам нь Iki буюу "цэвэршүүлсэн онцлог" юм. Энэ талаар тайлбарлах нь загварын rikka эсвэл "зогсож Цэцэг" хэв маяг юм. Энэ хэв маяг болгох, эсхүл тэдний зохицуулалтад толгод, хүрхрээ болон хөндий зэрэг байгалийн ландшафт гоо сайхныг илэрхийлнэ долоон салбар ашигладаг.
• Хүн төрөлхтөн ба нам гүм: Ikebana ч бас зохион ын бүтээгч нь илэрхийлэгч байх ёстой гэж үздэг. Энэ нь Бүтээгчийн сэтгэл, байгаль хувийн аялалаа харуулж байна. Гэж би боддог нь хэв маяг энэ нь moribana зохион гүехэн аяга нь тусгал цөөрөм байдлаар зохион юм хэрэглэдэг нь нэг юм агуулна. Эцэст нь хэлэхэд, Ikebana оролцож байхад та ярьж байх ёстой. Энэ үйл явц нь та зөвхөн чиний өмнө хэлбэрийг авч, байгалийн элемент дээр төвлөрсөн байдаг нь бясалгал үйл ажиллагаа байх ёстой.
Ikebana тухай Fun баримт:
хамгийн сайн мэдэх Ikenobo сургуульд байх 1. ганцаараа Японд Ikebana сургуулиудын мянган байдаг, Киото хотод Choho-жи сүмд эхэлсэн. Энэ нь дэлхий даяар тархсан бүлэг оноос хойш байгаа ба саяхан олон улс оронд 60,000 гаруй багш нарыг оруулахаар болсон. Ikebana энэ нь жил бүр ойролцоогоор 15 сая хүн байдаг бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь залуу эмэгтэйчүүд байдаг хийж байгаа талаар ч өөрийн эх орондоо маш их алдартай байдаг.
Олон эмэгтэйчүүд Ikebana дадлага 2. боловч, энэ нь бас түүхийн сайн хүмүүс дадлага байсан соёлын үйл ажиллагаа юм. Ер нь, самурайн дайчид нь үнэн дайчны гэж хүлээн зөвшөөрсөн өмнө, цэцэг зохион байгуулах, түүнчлэн соёлын бусад чухал үйл ажиллагааг зааж байх хэрэгтэй байна. Одоогийн байдлаар, эмэгтэй илүү тэргүүлэх эрэгтэй Ikebana багш байдаг.
3. Орчин үеийн загвар, техник хамтдаа Ikebana тохиролцоо хэрхэн тавьж байгаа өөрчлөгдөж байна. Шинэ загварыг тэврэн байна Ийм нэг эзэн түүний цэцэг зохицуулалтад гипс, хуванцар, тэр ч байтугай ган ашигласан Techigahara Sofu юм. Тэр Sogetsu сургууль болохоор туршилтын түүний зарчим, түүнчлэн шинэ оюутнууд дадлага байна байгуулжээ.
4. Ikenobo сургуулийн гадна өөр хоёр сайн мэдэх сургууль Sogetsu сургууль, Ohara сургууль юм. Эдгээр хоёр сургууль тус бүр ойролцоогоор зуун жилийн эргэн тойронд байж, илүү орчин үеийн байна. Sogetsu сургууль, Ohara сургууль илүү түгээмэл Баруун элементүүдийг тусгах хүссэн Ikebana багш үүсгэн байгуулсан байна.
5. Хэрэв та Ikebana зохицуулалт ангид хийх бол, ангийн зарим та зөв янз бүрийн ургамал хайчлах хайч ашиглаж байгаа авч, салбар нугалахад тэд эвдэж ордоггүй болохоор эсвэл хиймэл харж, цэцэг сонгон шалгаруулах уламжлалт элементүүдийг бэлгэ тэмдэг болж, тодорхойлох хэрэгтэй байна өөрийн зохион байгуулалт, таны, байгалийн элементүүдийг аль болох цэвэр шиг байлгах хэрхэн сурах нь тохиромжтой ваар, эсвэл аяга.
6. Ikebana зохион харуулдаг та мэргэжилтнүүд тэдний чадвар, арга техникийг танилцууллаа харах боломжтой байдаг. Эдгээр үзэсгэлэн олон тэмцээнд "цэцэг дамжин нөхөрлөлд" гэхээсээ илүү гэж байна, Япон зэрэг бусад улс оронд танигдсан байна. Мастерууд өрсөлдөх нь Японд жил бүр зохион байгуулах тэмцээн бас байдаг. Эдгээр тэмцээн нь багш нэг тоног төхөөрөмж, цэцэг, ургамал боловч өөр өөр зохицуулалт хийх нь тэдний хувийн амт, туршлагыг ашиглах хэрэгтэй.
7. Ikebana сурах хүсэлдээ хүмүүст сургуулийн ангилал, мөн клубуудын дараа дамжуулан оюутнуудад зориулсан байдаг. Болон газар дээр видео Японы телевизийн нэвтрүүлэг - Ikebana ч бас байнга "яаж" дамжуулан үзүүлсэн байна. Ийм нэг шоу Seikei Bijin эсвэл хиймэл Гоо сайхны нь драмын телевизийн цуврал нь Ikebana эзэн нь эрэгтэй тэмдэгт, хайр ашиг сонирхол гэж байдаг юм.
8. үгүй биш Ikebana ч, Японы холбогдох соёлын үйл ажиллагаа Kodo гэж нэрлэдэг. Энэ үнэр, утлага ашиглан уламжлалт урлаг юм. Японы эмэгтэй Ikebana болон уламжлалт цайны ёслол хамт, боловсронгуй болно гэж үзэж хүсвэл энэхүү практик нь ерөнхийдөө сурсан байна. Энэ зохицуулалтад ашиглаж цэцэг зарим нь алдартай хүж үнэртэн байдаг гэж Ikebana өөр тэнцсэн байна.
9. цэцэг нь харилцаатай байдаг өөр нэг нь Японы соёлын үйл ажиллагаа Bonsai нэмэгдэж байна. Энэ нь тэдний гоо сайхан, байгалийн нигүүлсэл танилцууллаа тулд тодорхой хэлбэртэй жижиг мод ургаж урлаг юм. Ikebana цэцэг зохицуулалт олж олон гоо мөн Bonsai тарих нь чухал юм.
Та өөрийн Ikebana замд үргэлжлүүлэхийг хүсч байгаа бол сайн онлайн нөөцийн https://www.ftd.com/blog/design/ikebana олж байна. Энэ вэб сайт нь та өөрөө цэцэг зохицуулалт хийх хэрэгтэй ур чадвар, арга барил нь туслахын тулд алхам гарын авлага гаргасан алхам байдаг. Тэнд дэлхийн өнцөг булан нь мөн Ikebana багш учраас, та онлайнаар хайх бол өөртөө ойр мэргэшсэн багштай олж болно. Http://www.ikebanahq.org/index.php хараад эхлэх хэрэгтэй. Эцэст нь хэлэхэд, олон Youtube видео, вэб хуудсууд Та гэртээ энэ урлагийг дадлага хийх хүсэж байгаа бол танд туслах байдаг.
Ikebana

Японы калиграф (Shodo)

Тодорхойлолт:
Хамгийн соёлын үйл ажиллагааны нэгэн адил, Японы уран бичлэг буюу Shodo олон зуун жилийн турш боловсруулсан байна урлагийн хэлбэр юм. Shodo шууд “бичгээр зам” гэж орчуулагддаг бөгөөд ашиглан бэх бийр буурсан үзүүлэлттэй тэмдэгт бичих уламжлалт арга юм.
Shodo
Түүх:
Японы уран бичлэг нь үнэндээ 600 МЭ өмнө БНХАУ-д эхэллээ. Японы цагаан толгой, эсвэл ханз, аялагчид Хятадын бичих хуваалцсан үед Хятадын тэмдэгтийн хийсэн байна. Түүхчид энэ Японд Буддын шашин тархах холбоотой байсан гэж итгэдэг. Япон улс өөрсдийн тэмдэгт, hiragana гэж нэрлэдэг боловсруулж дараа Shodo яруу найраг, гүн ухаан болон бусад хийсвэр ойлголтуудын ширхэг будаг, дэлгэцийн илүү загварлаг болсон гэж өөрийн уран хэлбэрээр боловсруулсан.
Shodo үзэл баримтлал, үгсийн сан:
Bunchin: Цаасандоош барих баар шиг харагдах
Fudeжин:Brush хулс, адууныхийсэн:
Hanshi хар бэхбичих ашиглаж тусгай цаасан
Hiraganaдээр:цагаан толгой үсэгшиг ажиллаж Японы тэмдэгтүүд
ханзнынь:Хятадын тэмдэгт гэж Японы цагаан толгойнэг хэсэг
Sumiбайдаг:хар бэх
Suzuri:бэхүүсгэхэд ашиглагддаг бэх чулуу
баруун үзэгчид ойлгох биш байж болохямар нэгэн зүйлгэж энэ үгийг бичих нь бэх сойз буюу Fude ашиглан, үзэг, эсвэл харандаа ашиглан бичих нь илүү хялбар юм бол эсвэл хэлц жил, төгс суралцаж олон жил явдал юм. Энэ нь гэж байгаа тул тухайн үед нь тэдний сэтгэл санааны тулд хүн бүр өөр өөр байдлаар тэр нь “будаг”, мөн хүн байсан бол “будаг” адил ялгаатай гэдэг.
Shodo Будаг Та гэртээ хийж болно:
shodo
1. хар будаг, цаас, сонины хуудсанд, том бийр цагаан хэсэг цуглуул. Ямар ч том будаг бийр нарийн, харин уламжлалт сойз хулс, адууны гарч хийсэн байна.
Онлайн Японы тэмдэгт 2. ажигла та будаг хүсэж байна. Би байна http://web-japan.org/kidsweb/virtual/shodo/shodo03.html нь эхлүүлэхийн тулд онлайн жишээ, сайн вэб хуудаснаас шалгаж болно.
3. Газар сонин цаасан дээр доор. Сонин, цаасан доош соронзон хальс уруу гэх мэт. Уламжлал ёсоор тэд цаасан дээр дээд хэсэгт bunchin эсвэл жин нь доош зохион байгуулж байна.
4. Та сууж шийдсэн бол, та цэх сууж байх хэрэгтэй. Хэрэв та буцааж сандал хүрч байх ёстой юм бол Таны хөл шалан дээр хавтгай байх ёстой. Энэ байр суурийг будаг нь зүгээр, харин уламжлалт Shodo зураг зураач сууж байна. Таны бусад гар ч цаас барьж туслах ёстой.
5. Одоо сойз авах цаг нь болсон. Сойз нь хэвийн үзэг, эсвэл харандаагаар шиг болсон байна. Энэ нь шулуун байрлалд таны эрхий, долоовор хуруугаараа болон дунд хуруугаараа хооронд зохион байгуулсан байна. Энэ нь таны бөгж хуруун дээр амарч байх ёстой, таны гар ямар ч үед цаас хөндөхгүй байх хэрэгтэй.
6. Хэрэв та будаг өмнө бийр нь агаар дахь таны будаг цус харвалт давтах. Японы тэмдэгтүүд нь, цус харвалт зэрэг чухал ач холбогдолтой бөгөөд та эхлэхээсээ өмнө та харвалт дарааллыг мэддэг байх ёстой. Таны онлайн жишээ нь та өөрийн шугам, эсвэл цус харвалт хийх ёстой захиалах юу тайлбарлах ёстой.
7. Одоо будаг цаг боллоо! Энэ Shodo хийж та анх удаагаа бол та мэдрэлийн байж болох юм. Өөрийгөө тайван байлга, жигд амьсгаа авна. Дунд тархинд цус харвах зогсоож болохгүй – энэ нь будаг бийр унтраах унаж замыг өөрчилдөг. Харин оронд нь та нарын бүх хөдөлгөөн хийх хүртэл явж байх юм. Энэ нь буцаад өөрийн цус харвалт дууссан бол дараа таны уран бичлэг буюу зураг “дээр хүрч” бүдүүлэг юм.
8. давтан та уран зураг нь аз жаргалтай байна хүртлээ. Энэ нь та сойз хөдөлгөөн, цус харвалт тулд мэдэрч мэддэг хүртэл хэд хэдэн удаа авч хийдэг. Мэдээж та илүү хэцүү Японы тэмдэгтээр дахин эдгээр алхмуудыг хийж болно. Энэхүү шинэ үйл ажиллагааг оролдох үед танд туслах боломжтой олон ном, иж бүрдэл байдаг.
Shodo тухай Fun баримтууд:
1. Японы оюутан сургууль дээрээ хичээл болгон Shodo сурах – Та бичгийн ангид үед хийж болох юм шиг. Гэхдээ энэ нь гурав, дөрвөн анги шиг залуу эхлэн долоо хоногийн хичээл нь ихэвчлэн дадлага байна. Тэд Shodo, эсвэл уран чадварыг төгс болно тул зарим хүүхэд ч үдээс хойш клуб болон амралтын өдрүүдэд хичээлд суух.
2. тулд Shodo нь мэргэжлийн, та дунд сургууль, ахлах сургууль хэцүү Shodo хичээл судлах хэрэгтэй болно гэж үзэж байна. Дараа нь та их сургуулийн уран бичлэг, Shodo судлах хэрэгтэй болно. Олон мэргэжилтнүүд тэдэнд үндсийг retaught нь эзэн байсан дараа нь үнэн эхэлсэн сурч гэж хэлж байна.
3. уран бичлэг буюу Shodo тэмцээн сүүлийн жилүүдэд маш их түгээмэл болж байна. Харин үүний оронд зураг доош сууж, оюутнуудын бүлэг байхад – ихэвчлэн охид – хөгжмийн тоглолт, харин эерэг мессеж будаг. Оноо нь тэд хэр сайн будаг дээр суурилсан өрсөлдөөн даяар өгсөн, бас тэд хөгжим үүнийг хэр сайн, мөн хэр их бүжгийн оролцож байна. Бүтээлч өөрийн жижиг ердийн урлагийн бийр-аас шалны мод нь будаг нь хоёр буюу түүнээс дээш охидыг хэрэгтэй Энэ тэмцээн төрөл бүрийн будаг бийр шиг гайхалтай юм! Хэрэв та сонирхож байгаа бол киноны Shodo Girls Watch!
4. самурайн олон дайчид нь үнэн дайчны гэж хүлээн зөвшөөрсөн өмнө энэ уран бичлэг урлаг, түүнчлэн бусдад зааж байх хэрэгтэй байна. Бусад соёлын үйл ажиллагаа, лимбэ тоглож уламжлалт цайны ёслол хийж, тэр ч байтугай цэцэг зохион байгуулах нэг цэрэг сургалтын бүх салбарт мэргэшсэн гэж үздэг байсан нь зөв өмнө багтсан байна.
Японы тэмдэгтүүд нь өөр цус харвалт дэг журам байна 5. ч тэд мөн түүнчлэн уншиж өөр арга байдаг. Барууны соёл, бид хуудас баруун тийш уншина уу. Японд зам зөв уншиж, баруун тийш байгаа юм. Энэ нь бас нэг хуудсанд даяар бичиж нэг арга зам юм!
6. Та тайлбар толь хэсгээс санаж байгаа бол, Японы оюутан тэмдэгт (эсвэл цагаан толгойн) hiragana ба ханзны хэмээх хоёр багц сурах хэрэгтэй. Өөр нэг тогтоосон Японы оюутан katakana юм сурах хэрэгтэй. Эдгээр тэмдэгтүүд нь зөвхөн “Баруун” үгийг орчуулах ашиглаж байна. Цагаан толгойн гурван өөр багц сурах гээд төсөөлөөд үз дээ!
7. Shodo роман Mieko, тав дахь эрдэнэ чухал боломж юм. Elenor Coerr энэ түүх уран хайртай залуу охин нь дараах боловч улмаас гэмтэл тэр дахиж будаг чадахгүй. Энэ түүх тэр бичиж, дахин будах оролдох урам зориг хэрхэн олох талаар өгүүлдэг.
8. Shodo уламжлал, Японы ардын түүх дээр суурилсан тоглоом PlayStation 2, PlayStation 3, Wii хийсэн байна. Энэ нь Okami гэж нэрлэдэг бөгөөд та энэ нэрийг хуваалцаж Японы чоно бурхан шиг тоглож байна. Okami Японы бүтээгч бурхан юм, та нар “будаг” уран бичлэг болон бусад зураг оршин тогтнох нь таны Fude сүүл ашиглаж байна.
9. яг жинхэнээрээ Shodo, уран бичлэг нь ижил төстэй хэв маяг Японоос түгээмэл олж байгаа ч. Sumie буюу угаах зургийн зураачид нь нэг сойз цус харвалт нь луу биеийг будаг уран бичлэгийн мэдлэгээ ашигладаг хүмүүс юм. Луу дарга анхны будсан, гэхдээ луу үлдсэн хэмжээ нь нэг нэг цус харвалт нь будсан байна -, чиглэлд өөрчлөлт шаардлагатай гарахгүй ноогдоно болон flicks энэ нь бүрэн гүйцэд өмнө. Энэ нь Youtube дээр видеогоо авсныхаа үнэ цэнэтэй юм.
Та өөрийн Shodo замд үргэлжлүүлэхийг хүсвэл 10. Сайн онлайн нөөцийн http://shodo-japan.com/ олж болно. Энэ нь та Shodo дадлага хийх шаардлагатай техник, ур чадварт суралцах онлайн хичээл, семинар цуврал юм. Уламжлалт уран зүйлсийг худалдан авах нь нэг хэсэг нь ч бас байдаг. Энэ вэб сайт нь Японд суурилсан – гэхдээ дэлхий даяар хэдэн зуун байдаг шиг ойр Shodo семинарын онлайн хайх!

Arrangement Ikebana ou fleur japonais

Définition:
Ikebana est l’art dearrangement floral quinaissance au Japon antique. Ceci est pratiqué comme un art oùfleurs et autres éléments naturels sont placés de façon à incarnerharmonie,paix etbeauté.

Ikebana Nippon
Images:JNTO


Ikebana Nippon

Moribana Style IkebanaHeika Style Ikebana

A post shared by 노지은 (@mariposa.studio) on
Ikebana

Histoire:
Le mot luimême signifie « Ikebana fleurs disposéesvie » ou « donner vie aux fleurs » en anglais. Cette activité culturelle aorigines danstemples bouddhistes fleurs ont été utilisés pouroffres aussi loin que le septième siècle. Ajoutfeuilles etautres éléments naturels dansarrangements floraux est référencé comme une idée d’autre religion japonaise, Shintoïsme. Shintoïsme croit touséléments naturels aussi beaux et spirituels, non seulementfleurs. Ikebana est devenu un style d’art à part entière au XVe siècle quemoines bouddhistes ont commencéenseignerautres les règles de leur arrangement floral pourautres pour créer euxmêmes arrangements. En conséquence,écoles Ikebana ont été formés, chacun ayant leur propre style distinctif etstyle. Les arrangements florauxdevenus un symbole deart bien dans les maisons de l’aristocratie. Ce fut durant cette période questyles comme le nageire ont été associés àautres activités culturelles exclusives comme la cérémonie du thé etpoésie haïku. Danstemps modernes,autres styles d’art etdesign et techniques ont influencé ikebana, mais les principes fondamentaux sont restés les mêmes. Le plus important est queikebana est toujours considéré comme une quête spirituelle pour aider les fusionnerintérieur etextérieur.

ikebana

Ikebana Vocabulaire:
Iki: un élément esthétique japonais quitraduit par «spécificité raffinée.
Moribana: Un style populaire d’arrangement de fleurs quitraduit par « entassé ». Les fleurs et autres éléments sont placés dansconteneurs bas, peu profondes.
Nageire: Un autre style populaire d’arrangement de fleurs quitraduit par « jeté ». Les éléments naturels sont organisés en grands vases.
Rikka: Un style traditionnel des arrangements floraux quitraduit par « fleurs debout ». Ce style utilise sept branches pour représenterscènes naturelles.
Shoka: Un type d’arrangement de fleurs qui incarne le monde spirituel.
Shin: Une branche qui représenteciel et est un élément important dansarrangements floraux Shoka.
Soe: Une branche qui représentehomme et est un élément important dansarrangements floraux Shoka.
Tai: Une branche qui représenteterre et est un élément important dansarrangements floraux Shoka.

Ikebana éléments:
Ikebana est très différent d’autres types d’arrangement de fleurs danspays occidentaux. Arrangement defleur en Occident consiste à disposerfleurs etautres éléments deinstallationmanière symétrique dans un récipient. Ikebana est fondamentalement différenteraison de sa poursuite plus de développer une proximité avecnaturecours du processus de création. Voici les éléments de conception Ikebana prend en considération:
• Minimalisme: idéaux bouddhistes du minimalisme sont au cœur deikebana. Les éléments naturels mis dans les arrangements sont commesculptures et devraient avoir chacun un but. Par exemple,feuilles doivent être choisis parfaçon dont ilscomplètent entre eux et avec le style de l’affichage fini dans son ensemble.

•forme etligne: Cet élément a égalementliens bouddhisme doivent être placées toutesformes etlignes dans une position aspect naturel. Par exemple,arrangements verticaux souvent faits avecbranches qui offrent raides,lignes droites. Cela incarne la force etrigidité d’un arbre. Un style d’arrangement est incliné fait avecéléments plus doux en incorporantfleurs etherbes qui poussent versbas bridés. Cela donne aussi un sens du mouvement etgrâce.

• Structure:nombreux arrangements floraux traditionnels japonais sont basés sur un triangle isocèle. Les points du triangle sont généralement faites avecbrindilles oubranches. Un style populaire appelé shoka prend un peu plus loin, que les dispositions de ce type représentent le monde spirituel avec son utilisation destructure. La plus longue branche oufleur dans l’arrangement est appelé tibia, cereprésenteciel. La branche moyenne oufleurs, soe, représentehomme, et la brancheplus courte oufleurs,tai, représenteterre.

• Forme: La conception finale des fleurs et autres éléments végétaux devrait être « trouvé »coursl’arrangement,lieu d’être planifié et forcé. On dit que vous devriez trouver ce qui est « déjà là » dans les fleurs,branches etfeuillesvous avez choisi. Un arrangement ikebana typique metaccentasymétrie etimperfection grâcel’utilisation deespace libre,nombre impair et un nombre minimal de fleurs.

• Esthétique: La sensation globale de l’arrangement devrait incarnervaleurs traditionnelles japonaises. Une façon dedécrire est iki ou « unicité raffinée ». Un style qui explique ce Rikka ou le style « fleurs debout ». Ce style utilise sept branches pour faire ou représenter la beauté des paysages naturels tels quecollines,cascades etvallées dans leurs arrangements.

•humanité etsilence: Ikebana est dit aussi un moderéalisation du créateur de l’arrangement. Elle reflète l’humeur et voyage avecnature du créateur. Un styleje pense incarne c’estune avec un arrangement moribana qui utilise le bol peu profondil est disposé dans un bassin réfléchissant. Enfin, tout en participant àikebana vous ne devriez pas parler. Ce processus devrait être une activitéméditation où vous êtes uniquement axé sur les éléments naturelsprennent forme devant vous.

Faits amusants sur Ikebana:
1. Il y amilliers d’écoles ikebana au Japon seul, avec le plus connu étant l’école Ikenobo,commencé dans le temple Choho-ji à Kyoto. Il a depuis chapitres répartis partout dans le monde, et a récemment grandi pour incorporer plus60 000 enseignants dansnombreux pays. Ikebana est encore très populaire dans son pays d’origine tel qu’il est pratiqué par environ 15 millionspersonnesan, dont beaucoup sontjeunes femmes.

2. Alors que beaucoupfemmes pratiquent ikebana, il est aussi une activité culturelle qui a été historiquement pratiquée aussi bien parhommes. En fait,guerriers samouraïs auraient besoin d’être enseigné arrangementfleurs, ainsi queautres importantes activités culturelles, avantêtre reconnu comme un vrai guerrier.heure actuelle, il y a plusgrands hommes quefemmes maîtres Ikebana.

3. styles et techniques modernes sonttrainmodifierarrangements ikebana sont mis en place. Un tel maître qui a adopténouveaux styles est Techigahara Sofu quiutiliséplâtre, plastique et mêmeacier dans ses arrangements floraux. Ilfondé l’école Sogetsu donc ses idéaux d’expérimentation sont pratiquées parnouveaux étudiants.

4. En plus de l’école Ikenobo, deux autres écoles bien connues sont l’école Sogetsu et l’école Ohara. Ces deux écoles sont plus modernes, chacun étant autour pendant environ un siècle. L’école Sogetsu et école Ohara ont été fondées parmaîtres ikebana qui voulaient intégrer plus populaires éléments occidentaux.

5. Si vous faites participerune classe d’arrangement ikebana, quelquesunes des classesvous devez prendre sontaideciseaux pour couperdifférentes branchesflexion correctement plantes,sorte qu’ils necassent pas oupas naturelles,sélectionfleurs pour symboliseréléments traditionnels,identificationla vase approprié oubol pour votre arrangement et apprendre à garder vos éléments naturels aussi frais que possible.

6. Il y a arrangement ikebana affiche où vous pouvez voirexperts mettentvaleur leurs capacités et techniques.grand nombre de ces expositions sont sur «amitiétraversfleurs » plutôt queconcurrence et sont connus au Japon, ainsi queautres pays. Il y a aussicompétitions annuelles au Japon où organisermaîtresconcurrence. Dans ces compétitions, les maîtres ont le même équipement,fleurs etplantesmais doivent utiliser leur goût personnel etexpérience dansfabricationdifférents arrangements.

7. Ikebana est disponible pourétudiants aprèscours dans des écoles etclubs pour ceux qui veulent apprendre. Ikebana est également régulièrement montré par « comment – à » vidéos et surémissions de télévision japonais. Un tel spectacle est Seikei Bijin ou beauté artificielle, une série télévisée dramatique qui a un maître ikebana comme un personnage masculin etintérêt amour.

8. Sans ikebana, une activité culturelle liée du Japon est appelé Kodo. Ceci est l’art traditionnel de parfum etutilisantencens. Cette pratique est généralement appris si une femme japonaise souhaite être considéré comme raffiné, aux côtésikebana et la cérémonie traditionnelle du thé. Cela a un autre lien à ikebana comme certains des fleurs utilisées dans les arrangements sont aussiparfums d’encens populaires.

9.autre activité culturelle japonaise qui aliens avecfleurs estculture du bonsaï. Ceci est l’art de plusplus petits arbres dansformes particulières afin de mettrevaleur leur beauté et leur grâce naturelle.nombreux esthétiquestrouvent dans les arrangements floraux Ikebana sont également importants dansculture du bonsaï.

Une bonne ressourceligne si vous souhaitez continuer votre voyage ikebana se trouve à https://www.ftd.com/blog/design/ikebana. Ce site a une étape par étape tutoriel pour aider les compétences ettechniquesvous avez besoin pour faire votre propre arrangement de fleurs. Parce qu’il ya aussienseignants ikebana dans le monde entier, vous trouverez peutêtre un instructeur qualifié prèsvous si vous effectuezrechercheligne. Commencez par regarder http://www.ikebanahq.org/index.php. Enfin, il y a beaucoupvidéos Youtube etpages Web pour vous aider si vous voulez pratiquer cet art àmaison.

Ikebana

Tokyo Geisha distrikt

Medan Tokyo verkar framtida framåt första anblick med sina stora elektroniska anslagstavlor, avancerad järnvägssystemet och uppfinningsrika produkter, finns det några områden som fokuserar på det förflutna. Geisha har blivit populär i Japan huvudstad, eftersom efterfrågan på högklassiga föreställningar har ökat de senaste åren. Att ha en geisha eller en grupp av dessa damer prestera på eller vara värd för en fest eller funktion tros bringa lycka, liksom en känsla av flärd och sofistikerad klass.
Shinbashi Genroku Odori 1908//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Shinbashi Odori 1908
ärGeisha en etikett som ska användas för att beskriva professionella kvinnliga värdar och underhållare. Dessa damer är kända för att främja avancerade kulturaktiviteter som värd grupper av människor genom underhållande dem med samtal, spel och drycker. Dessa damer delta i andra kulturella aktiviteter, såsom matlagning och servering tid hedrad teceremonin.
I linje med historiska traditioner, dessa geisha bor och arbetar i ett nöjesdistrikt.
Det finns sex geisha distrikt i Tokyo, även om de är kollektivt kallas ‘Tokyo Roku Hanamachi’ eller ‘Six Flower Towns’, och inkluderar Shinbashi, Asakusa, Yoshicho, Kagurazaka, Hachioji och Mukojima.
Här är en snabb sammanfattning av de två mer populära och större geisha distrikt i Tokyo:
Asakusa
Detta område är en populär turistort som det är intill den berömda Senso-ji templet och angränsande marknad. Många ortsbor och besökare kommer också hit efter arbetstid för att vila på restauranger och barer. Geisha tehus (ochayas) och levande boende (okiyas) ligger bakom Senso-ji Temple, undangömt från huvudgatorna. Dessa byggnader försöka hålla en traditionell arkitektur och atmosfär, så det ser mycket lik den Gion Geiko distriktet i Kyoto. Innan du besöker detta område bör tillstånd beviljas av tehus värd eller Okiya mamma som tar hand om geishor och yngre kvinnor som befinner sig i utbildning (som kallas hangyoku). Om du frågar genom concierge på ditt hotell, skulle du kunna boka själv en måltid eller dryck på någon av dessa anläggningar. Om du tar en promenad ner Kannonura Street intill Senso-ji Temple, särskilt runt skymning, kan du kanske att titta en geisha eller två reser till deras kvällens föreställningar.
Asakusa Geisha//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Kagurazaka
Detta område är en annan berömd turistort som det är bredvid Edo Castle. Även om detta område är känt för sin yngre demografiska grund av Waseda University och University of Tokyo ligger i närheten, har Kagurazaka en handfull påkostade och dyra restauranger där elit beskyddare och affärsmän besöka efter timmar. Några av dessa är kaiseki eller traditionella japanska restauranger. Kaiseki betyder ‘The Art of Food’ och dessa restauranger serverar en middag bestående av minst sex olika rätter, var och en vackert presenteras och noggrant förberedda. Många av dessa restauranger har ett samband med en viss Okiya eller geisha hus, så geisha är bokade för vissa gäster som värdar eller artister. Gör en reservation genom att fråga din hotellpersonalen för att boka en middag med en entertainer i detta område. En plats som har blivit populär bland turister är Sanshuya restaurang, som en engelsk värd kommer att följa dig och förklara de subtila ritualer och praxis medan geisha damer pour japanska drycker, utföra lekar och sånger på traditionella instrument.
Kagurazaka Tokyo//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Kagurazaka
Nu har du all information om Tokyo Geisha District och deras bidrag till den japanska kulturen. Var noga med att kolla in Maikoya Center hemsida för mer information om hur du kan träffa en riktig geisha på nästa besök i Japan!

Kyoto Geiko & Geisha District

Kyoto har en så rik historie av skjønnhet og ritual, som det pleide å være hovedstaden i Japan over en og en halv århundrer siden. Dette er byen hvor geiko eller geisha yrke oppsto. I midten av det 17. århundre, eliten tehus trent unge kvinner til å tjene en bestemt type te som bare finnes i denne regionen. Disse kvinnene begynte snart underholde gjestene med andre tradisjonelle kunst som domstol danser eller spiller tradisjonelle instrumenter som shamisen.
Maiko//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Geiko damer kan fortsatt bli funnet i Kyoto i dag. De fortsetter å gi samme høye klasse forestillinger til fagfolk som de har gjort i hundrevis av år. I tråd med historiske tradisjoner, disse geikos bor og arbeider i byens underholdningsområde. Det er fortsatt mange geiko tehus som fortsetter den opprinnelige hosting plikter som de geikos har blitt kjent for.Geisha
//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Hoved geiko underholdningsområdet i Kyoto er kjent som Gion. Det har blitt delt i to miljøer: Gion Kobu og Gion Higashi. Begge har blitt erklært et område med naturhistorie bevaring. Dette betyr at arbeidet har blitt satt i for å holde hus og bygninger i området det samme som de har vært når Kyoto var hovedstad i Edo periode.
芸子//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Det er tre hovedattraksjonene i Gion som fremhever tilstedeværelsen av geikos som jobber der. Den første er selvfølgelig de teahouses som har blitt for alltid knyttet til disse dame entertainers. Mange er svært eksklusiv, men besøkende og turister kan organisere en reservasjon gjennom conciergen på sitt Kyoto hotel. Hvis du kan ordne et opphold på en tradisjonell Kyoto inn hus som Hiiragiya eller Tawaraya, de har spesielle pakker hvor geikos vil være vert et måltid for deg og din familie eller venner.
Et annet sted er de tradisjonelle kinoer i Gion distriktet. Selv om noen bare utføre på japansk, noen har engelsk brosjyrer som beskriver de finere detaljer i teknikken demonstrert av geikos og maikos. Den mest populære for turister er Gion-hjørnet. De geikos og maikos vil det vise en kulturell aktivitet som å spille et tradisjonelt instrument, et spill eller en delikat blomst arrangement. På slutten av forestillingen, vil en gruppe av maiko utføre en hevdvunnen dans. Øretelefon guider er tilgjengelig slik at du kan sette pris på disse brikkene fullt.
Den endelige innstillingen i Kyoto, der du kan se den berømte geikos er under årlige festivaler. Geikos og maikos utføre tradisjonelle danser under visse feiringen på et angitt sted. Den største er Miyako Odori, som kan oversettes til ‘The Dance of the Old Capital’. Dette gjøres ved Kaburenjo teater, og har blitt utført hver April for Cherry Blossom sesongen siden 1873. Dette er ganske populære så det er viktig å bestille seter raskt hvis du ønsker å delta. Det er en mindre dans i løpet av november kalt Gion Odori. Dette feirer bladene endre til høsten, selv om det er færre forestillinger på Kaburenjo Theater.
Tofuku-ji 15//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Nå har du all informasjon om Kyoto Geiko District og deres bidrag til japansk kultur. Pass på å sjekke ut Maikoya Senter nettsiden for mer informasjon om hvordan du kan møte en ekte geiko på ditt neste besøk til Japan!

Distrik Geiko & Geisha Kyoto

Kyoto memiliki seperti sejarah yang kaya keindahan dan ritual, seperti dulu menjadi ibukota Jepang selama satu setengah abad yang lalu. Ini adalah kota di mana geiko atau geisha profesi berasal. Pada pertengahan abad ke-17, rumah-rumah teh elit dilatih perempuan muda untuk melayani jenis tertentu teh hanya ditemukan di wilayah ini. Wanita-wanita ini segera mulai menghibur para tamu dengan kesenian tradisional lainnya seperti pengadilan tarian atau memainkan instrumen tradisional seperti shamisen.
Maiko//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Wanita geiko masih dapat ditemukan di Kyoto hari ini. Mereka terus memberikan penampilan kelas tinggi yang sama untuk profesional seperti yang telah mereka lakukan selama ratusan tahun. Sesuai dengan tradisi bersejarah, Geikos ini tinggal dan bekerja di distrik hiburan kota. Masih banyak rumah-rumah teh Geiko yang terus tugas hosting yang asli bahwa Geikos telah menjadi terkenal.Geisha
//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Kawasan hiburan geiko utama di Kyoto dikenal sebagai Gion. Ini telah terpecah menjadi dua komunitas: Gion Kobu dan Gion Higashi. Keduanya telah menyatakan wilayah pelestarian sejarah alam. Ini berarti bahwa upaya telah dimasukkan i untuk menjaga rumah dan bangunan di daerah yang sama dengan mereka telah ketika Kyoto adalah ibukota di Periode Edo.
芸子//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Ada tiga atraksi utama Gion yang menyoroti kehadiran Geikos yang bekerja di sana. Yang pertama tentu saja adalah kedai-kedai teh yang telah menjadi selamanya terkait dengan penghibur wanita tersebut. Banyak yang sangat eksklusif, meskipun pengunjung dan wisatawan dapat mengatur reservasi melalui petugas di hotel Kyoto mereka. Jika Anda dapat mengatur tinggal di sebuah rumah tradisional Kyoto penginapan seperti Hiiragiya atau Tawaraya, mereka memiliki paket khusus di mana Geikos akan menjadi tuan rumah makan untuk Anda dan keluarga Anda atau teman-teman.
Lokasi lain adalah teater tradisional di distrik Gion. Meskipun beberapa hanya tampil di Jepang, beberapa harus brosur bahasa Inggris yang menggambarkan rincian halus dalam seni ditunjukkan oleh Geikos dan maikos. Yang paling populer bagi wisatawan adalah Gion Corner. The Geikos dan maikos akan menunjukkan aktivitas budaya seperti memainkan alat musik tradisional, bermain atau bahkan rangkaian bunga halus. Pada akhir pertunjukan, sekelompok maiko akan melakukan tarian waktu dihormati. Panduan earphone yang tersedia sehingga Anda dapat menghargai potongan-potongan ini sepenuhnya.
Pengaturan terakhir di Kyoto di mana Anda dapat melihat Geikos terkenal adalah selama festival tahunan. Geikos dan maikos melakukan tarian tradisional saat perayaan tertentu di lokasi set. Yang terbesar adalah Miyako Odori, yang diterjemahkan menjadi ‘The Dance Modal Old’. Ini dilakukan di Teater Kaburenjo, dan telah dilakukan setiap bulan April untuk musim bunga ceri sejak 1873. Ini cukup populer sehingga sangat penting untuk memesan kursi dengan cepat jika Anda ingin menghadiri. Ada tarian yang lebih kecil pada bulan November disebut Gion Odori. Ini adalah merayakan daun berubah untuk musim gugur, meskipun ada sedikit pertunjukan di Teater Kaburenjo.
Tofuku-ji 15//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Sekarang Anda memiliki semua informasi tentang Kabupaten Geiko Kyoto dan kontribusi mereka untuk budaya Jepang. Pastikan untuk memeriksa situs web Maikoya Pusat untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana Anda dapat memenuhi geiko nyata pada kunjungan Anda berikutnya ke Jepang!