Mayroon pa bang mga samurai warriors ngayon?

japan samurai museum
japan samurai museum

Ang mga samurai warriors ay hindi umiiral ngayon. Gayunpaman, ang kultura ng samuray samahan ay umiiral ngayon. Ang mga inapo ng mga pamilyang samurai ay umiiral din ngayon. Labag sa batas na magdadala ng mga espada at armas sa Japan. Iyon ang dahilan kung bakit, ang samurai ay hindi maaaring umiiral ngayon.
 
Noong 1868, ang emperador na Meiji ay dumating sa kapangyarihan at buwagin ang sistemang samuray. Pinigil niya ang mga bayad sa suweldo ng samuray class. Pinagbawalan niya ang pagdadala ng mga tabak. Kinumpiska niya ang mga lupain at mga katangian ng samuray. Ang ilang samurai ay naging mga magsasaka, ang ilang mga samurai ay naging mga burukrata.
 
Ang mga inapo ng mga pamilyang samurai ay hindi nagsasabing “Ako ay isang samuray.” Ito ay dahil ang Japan ay isang mapayapang lipunan at ito ay kakaiba upang sabihin ako ay isang samuray. Ang mga inapo ng mga pamilyang samurai ay may mga karaniwang trabaho.
 
Kasalukuyang pinuno ng pamilya Tokugawa: Tsunari Tokugawa (empleyado ng isang kumpanya ng logistik Nippon Yuusen).
Kasalukuyang pinuno ng pamilya Shimazu: Nobuhisa Shimazu (Pangulo ng isang kumpanya ng turismo).
Ang apo ni Oda Nobunaga: Nobunari Oda (isang sikat na figure skater sa Japan).