Posted on

समुराईको गुप्त कोड के हो? बुशोडो के हो?

bushido
bushido

Bushido यो समुराई योद्धाहरु को गुप्त कोड हो। सामुराई योद्धाहरूको जीवनको विशेष तरिका थियो। तिनीहरूको जीवन 7 सिद्धान्तहरूमा निर्भर छ। यी 7 नियमहरू “बुशोडो” भनिन्थ्यो जसलाई बुशोदोले सयौं वर्षको लागि सामुराईको जीवनलाई असर पारेको थियो। यी बुशिडोका 7 सिद्धान्तहरू हुन्:
 
धार्मिकता (義 gi)। न्याय समुराईको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। एक साँचो समुराईले महत्त्वपूर्ण कारण बिना दुश्मनलाई आक्रमण गर्दैन।
 
वफादार (忠义 च्युगी)। वफादारी जीवनमा दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समुराई सधैं आफ्नो मालिकको वफादार हुनुपर्दछ। सामुराईले पनि आफ्नो मालिकलाई आफ्नो जीवनको रक्षा गर्न आफ्नो कर्तव्यलाई विश्वास गर्नु पर्छ जीवनको अर्थ हो।
 
सम्मान (名誉 मीयो)। सम्मान बिना जीवन जीवन होइन। यदि एक समुराई गल्ती गर्छ भने, उसले आफूलाई आत्महत्या गरेर आफ्नो नाम आदर गर्नुपर्छ। (उदाहरण: 47 समुराई (एकको घटना) को कथा।
 
आदर (キ rei)। एक समुराईले सधैं आफ्नो शत्रुको सम्मान गर्नुपर्छ। एक समरूद्धले युद्धका अघि र पछि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वको आदर गर्दछ। एक समुराईले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई मार्छ भने, उसले लाशको लागि धेरै आदर गर्दछ।
 
ईमानदारी (誠 सेती)। एक समुराई कहिल्यै झूटो छैन। “धोखा” एक समुराईको पुस्तकमा अवस्थित छैन।
 
साहसी एक समुराई अन्त सम्म झगडा। एक समुराई कुनै पनि चीज छैन। उहाँ मृत्युबाट डराउनु हुनुहुन्न। एक समुराई संधै साहसी छ किनकि उसले विश्वास गरेको कुराको लागि झगडा गर्छ।
 
सरसफाइ (誠 मटोटो)। एक समुराईले बाटो परिवर्तन गर्दैन। उहाँ एक ड्रैगनफली जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँ सधैं उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ, उहाँले कहिल्यै चल्दैन।

bushido

Leave a Reply

Your email address will not be published.