Z Kobe do Osaki – Jak przejść z Kobe do Osaki?

Jak dojechać z Kobe do Osaka? Szybki pociąg Shinkansen i inne alternatywne środki transportu

Najlepszy sposób na podróż z Kobe do Osaki jest szybkim pociągiem Shinkansen. Koszt szybkiego pociągu Shinkansen (Kobe – Osaka) wynosi ¥ 1500 za kurs w jedną stronę. Koszt wynosi około 3000 for za podróż w obie strony. The Kobe – Osaka Jazda Shinkansen trwa około 12 minut. Pierwszy szybki pociąg Shinkansen odjeżdża z Kobe o 6:09. Ostatni szybki pociąg Shinkansen odjeżdża z Kobe o 23:25 . Co 10 minut kursuje pocisk Shinkansen . Możesz zarezerwować online, ale wygodniej jest kupić bilet na stacji.

Szybkie pociągi Shinkansen z Kobe do Osaki

Type of the Shinkansen Fast Train Kobe Osaka
NOZOMI 6:09 6:21
NOZOMI 6:19 6:31
NOZOMI 6:36 6:48
KODAMA- LONG ROUTE 6:51 7:03
NOZOMI 6:56 7:08
NOZOMI 7:13 7:25
KODAMA- LONG ROUTE 7:27 7:39
NOZOMI 7:36 7:48
NOZOMI 7:56 9:08
KODAMA- LONG ROUTE 8:04 8:16
NOZOMI 8:13 8:25
NOZOMI 8:22 8:34
HIKARI- JR-PASS OK! 8:25 8:37
NOZOMI 8:36 8:48
NOZOMI 8:46 8:58
NOZOMI 9:03 9:15
KODAMA- LONG ROUTE 9:07 9:19
NOZOMI 9:13 9:25
NOZOMI 9:22 9:34
HIKARI- JR-PASS OK! 9:25 9:37
SAKURA 9:31 9:43
NOZOMI 9:46 9:58
HIKARI- JR-PASS OK! 9:52 10:05
NOZOMI 9:56 10:08
NOZOMI 10:03 10:15
NOZOMI 10:22 10:34
HIKARI- JR-PASS OK! 10:25 10:37
MIZUHO 10:31 10:43
NOZOMI 10:46 10:58
KODAMA- LONG ROUTE 10:52 11:04
NOZOMI 11:03 11:15
SAKURA 11:08 11:20
NOZOMI 11:22 11:34
HIKARI- JR-PASS OK! 11:25 11:37
MIZUHO 11:31 11:43
NOZOMI 11:46 11:58
NOZOMI 12:03 12:15
SAKURA 12:08 12:20
NOZOMI 12:22 12:34
HIKARI- JR-PASS OK! 12:25 12:37
SAKURA 12:31 12:43
NOZOMI 12:46 12:58
NOZOMI 13:03 13:15
SAKURA 13:08 13:20
NOZOMI 13:22 13:34
HIKARI- JR-PASS OK! 13:25 13:37
SAKURA 13:31 13:43
NOZOMI 13:46 13:58
NOZOMI 14:03 14:15
NOZOMI 14:22 14:34
HIKARI- JR-PASS OK! 14:25 14:37
SAKURA 14:31 14:43
NOZOMI 14:46 14:58
NOZOMI 15:03 15:15
SAKURA 15:08 15:20
NOZOMI 15:22 15:34
HIKARI- JR-PASS OK! 15:25 15:37
SAKURA 15:31 15:43
NOZOMI 15:46 15:58
KODAMA- LONG ROUTE 15:50 16:02
NOZOMI 16:03 16:15
NOZOMI 16:22 16:34
HIKARI- JR-PASS OK! 16:25 16:37
SAKURA 16:31 16:43
NOZOMI 16:46 16:58
KODAMA- LONG ROUTE 16:50 17:02
NOZOMI 17:03 17:15
NOZOMI 17:13 17:25
NOZOMI 17:22 17:34
HIKARI- JR-PASS OK! 17:25 17:37
SAKURA 17:31 17:43
NOZOMI 17:46 17:58
KODAMA- LONG ROUTE 17:50 18:02
NOZOMI 18:03 18:15
NOZOMI 18:13 18:25
NOZOMI 18:22 18:34
HIKARI- JR-PASS OK! 18:25 18:37
SAKURA 18:31 18:43
NOZOMI 18:46 18:58
KODAMA- LONG ROUTE 18:50 19:02
NOZOMI 19:03 19:15
SAKURA 19:09 19:21
NOZOMI 19:22 19:34
HIKARI- JR-PASS OK! 19:25 19:37
MIZUHO 19:31 19:43
NOZOMI 19:46 19:58
KODAMA- LONG ROUTE 19:50 20:02
NOZOMI 20:03 20:15
SAKURA 20:13 20:25
NOZOMI 20:22 20:34
SAKURA 20:31 2:43
NOZOMI 20:46 20:58
KODAMA- LONG ROUTE 20:50 21:02
NOZOMI 21:05 21:17
SAKURA 21:09 21:21
SAKURA 21:31 21:43
NOZOMI 21:46 21:58
KODAMA- LONG ROUTE 21:54 22:06
SAKURA 22:08 22:20
NOZOMI 22:16 22:28
KODAMA- LONG ROUTE 22:25 22:37
SAKURA 22:38 22:50
KODAMA- LONG ROUTE 23:05 23:17
HIKARI- JR-PASS OK! 23:19 23:31
MIZUHO 23:25 23:37

JR-PASS allows you to use the shinkansen fast train for free. If you have a JR-PASS, you can only use the HIKARI-SHINKANSEN. If you have a JR-PASS, you can NOT use all the shinkansen fast trains. Please purchase the JR PASS before arriving in Japan. You cannot purchase JR-PASS after you arrive in Japan.

First 3 wagons are non-reserved, you can sit anywhere you want. The other wagons are reserved, you have to find your seat. You can charge your phone or tablet on the shinkansen bullet train (not all of them).JR-PASS allows you to use the shinkansen fast train for free. If you have a JR-PASS, you can only use the HIKARI-SHINKANSEN. If you have a JR-PASS, you can NOT use all the shinkansen fast trains. Please purchase the JR PASS before arriving in Japan. You cannot purchase JR-PASS after you arrive in Japan.

If you travel on Friday evenings or during public holidays (e.g. The Golden Week, New year’s eve, etc.) you may not be able to get a seat in the non-reserved section. Please reserve your ticket in advance.

There is a luxury section of the shinkansen fast train. The name of this section is “green car.” You cannot use this special section with the JR-PASS. If you pay ¥2360 extra you can use the “green car.”

You can purchase sandwich and lunchbox on the shinkansen fast train. The cost is around 1000 yen.

Airplane is faster and cheaper than the shinkansen bullet train. Most people choose the shinkansen bullet train because the airport is not in the city centre. To reserve an airplane ticket please click here 

The cheapest way to travel is to take the bus. There is a bus service until the midnight.  Most people do not choose the bus because it is 3 times slower than the shinkansen bullet train. To check the schedule of the bus please click here 

To reserve the shinkansen bullet train online .

We recommend taking the shinkansen bullet train because a) a unique cultural experience b) the train stations are conveneiently located in the city centre c) there is a shinkansen bullet train service frequently d) you can buy ticket at the train station without waiting (except busy morning hours).JR-PASS pozwala na korzystanie z szybkiego pociągu Shinkansen za darmo. Jeśli posiadasz JR-PASS, możesz używać tylko HIKARI-SHINKANSEN. Jeśli masz JR-PASS, nie możesz korzystać ze wszystkich szybkich pociągów Shinkansen. Kup JR PASS przed przyjazdem do Japonii. Nie możesz kupić JR-PASS po przybyciu do Japonii.

Pierwsze 3 wagony są niezarezerwowane, możesz usiąść w dowolnym miejscu. Pozostałe wagony są zarezerwowane, musisz znaleźć swoje miejsce. Możesz ładować swój telefon lub tablet w pociągu punktowym Shinkansen (nie wszystkie) .JR-PASS pozwala na korzystanie z szybkiego pociągu Shinkansen za darmo. Jeśli posiadasz JR-PASS, możesz używać tylko HIKARI-SHINKANSEN. Jeśli masz JR-PASS, nie możesz korzystać ze wszystkich szybkich pociągów Shinkansen. Kup JR PASS przed przyjazdem do Japonii. Nie możesz kupić JR-PASS po przybyciu do Japonii.

Jeśli podróżujesz w piątkowe wieczory lub w święta państwowe (np. Złoty Tydzień, Sylwester itp.), Możesz nie być w stanie uzyskać miejsca w niezarezerwowanej sekcji. Proszę zarezerwować bilet z wyprzedzeniem.

Jest luksusowa sekcja szybkiego pociągu Shinkansen. Nazwa tego odcinka to “zielony samochód”. Nie możesz użyć tej specjalnej sekcji z JR-PASS. Jeśli zapłacisz ¥ 2360 dodatkowo, możesz użyć “zielonego samochodu”.

Możesz kupić kanapkę i lunchbox na szybkim pociągu Shinkansen. Koszt to około 1000 jenów.

Samolot jest szybszy i tańszy niż pociąg pociskowy Shinkansen. Większość ludzi wybiera pociąg Shinkansen, ponieważ lotnisko nie znajduje się w centrum miasta. Aby zarezerwować bilet na samolot, kliknij tutaj

Najtańszym sposobem podróżowania jest wsiąść w autobus. Do północy jest autobus. Większość ludzi nie wybiera autobusu, ponieważ jest 3 razy wolniejszy niż pociąg pociskowy Shinkansen. Aby sprawdzić rozkład jazdy autobusu, kliknij tutaj

Aby zarezerwować pociąg pocisku shinkansen online .

Zalecamy skorzystanie z pociągu punktowego Shinkansen, ponieważ: a) wyjątkowe doznania kulturalne b) stacje kolejowe są wygodnie zlokalizowane w centrum miasta c) często kursują pociągi Shinkansen, d) bilet można kupić na dworcu bez czekania (z wyjątkiem pracowite poranne godziny).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...